Vyhledávání
  • Vyhledávání
  • Moje Příběhy
https://www.storyboardthat.com/cs/biography/claudius
x
Storyboard That Logo

Chcete vytvořit scénář, jako je tento?

Use Storyboard That!

Vyzkoušejte Storyboard That!

Vytvořte scénář

Claudius byl nepříjemný a nevzhledný člověk, který se domníval, že je nevhodný, ačkoli byl účinným správcem, který provedl mnoho reforem. Před svou předčasnou smrtí manželskými rukama se mu podařilo zlepšit soudní systém, dobýt Británii a posílit římskou infrastrukturu.

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus - známý jako Claudius - se narodil 1. srpna 10 let v Galii. Císařská rodina zjevně myslela na něj jako na rozpaky, byla neatraktivní a nemotorná. Nicméně, on později vysvětlil jeho chování jak to bylo akt ve prospěch jeho bratra Caligula. Historik Livy ho povzbuzoval ke studiu dějin; napsal mnoho historických knih, včetně několika o etruských dějinách.

Po vraždě svého bratra se Claudius najednou dostal k síle náhle v roce 41 nl. Senátem to neudělal, ale ukázal se, že je účinným císařem. Jeho prvním jednáním bylo vykonání vrahů bratra a jejich vůdce. Udělal opatření k ospravedlnění jeho autority včetně přijetí "Caesar", stejně jako "Augustus".

Claudius byl znalý a účinný v civilní správě. Podařilo se mu nastolit mír v Římě a obnovit právní stát. Rozšiřoval římskou říši na Balkán a na Blízký východ. Claudius zvýšil kontrolu, kterou mají císaři nad státní pokladnou, stejně jako provinční správa. Vytvořil kabinet freedmenů a dal jim úctu a pravomoc řídit správní pobočky.

Claudius byl také paranoidní, i když ne bez důvodu. Mnoho senátorů podporovalo povstání a mnoho pokusů bylo dosaženo rytíři a senátory, aby zavraždili Claudia, a to navzdory návratu do Makedonie a Achaie do Senátu a poskytnutí nových příležitostí pro rytíře. Cassius Dio nám říká, že každý hledal strach, že mohou nosit dýku. Dio také napsal, že jeho nepopularita má více společného s svobodnými lidmi, s nimiž se spojí, a ženami, které se oženil, než s jeho neschopnostmi.

Římská legenda souhlasí, že Agrippina, jeho manželka v té době, otrávila Claudia 13. října 54. Politik a satirist, Lucius Annaeus Seneca, který byl vyhoštěn Claudiem, byl odvolán z exilu Agrippinou, aby učil svého syna. Seneca posmíval mrtvého císaře ve své satiře Apocolocyntosis divi Claudii , ("Pumpkinifikace božského Claudia"). Práce popisuje nepopulární stranu Claudia a jeho administrativu; tvrdí, že je nespravedlivý soudce, který často popravil popravy i špatný řečník.

Bez ohledu na to Claudius dosáhl velkého úspěchu jako císař. Reorganizoval dodávky obilí v Římě, postavil v Ostiu nový přístav, založil císařskou státní službu a vykoupil půdu vypouštěním jezera Fucine ve střední Itálii. Navíc se podařilo vyděsit potraviny tím, že dovážel kukuřici, aby živil občany, zrušil soudní proces Caliguly a dobyl Británii. Jeho rozšíření říše bylo prvním velkým rozšířením od vlády Augusta.

Storyboard That

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Významné úspěchy Claudia

  • Napsal mnoho knih včetně historie.

  • Zlepšila infrastrukturu Říma díky výstavbě mnoha nových silnic, kanálů, akvaduktů a dalších.

  • Prošel největší expanzí říše od Augusta a dobyl Britian.

  • Dokončil Caligulu dobytí Mauritánie.

  • Zlepšil soudní systém.

  • Byl uctíván jako živoucí Princeps .

  • Byl zbožněn po jeho smrti.

Claudius Quotes

"Ten, kdo touží, je vždy chudý."


"Neříkej vždy to, co víš, ale vždycky víš, co říkáš."


"Nedělat nic zlého je dobré, nemám v úmyslu lépe."


Zjistěte více o lidech, kteří ovlivnili historii, v našem Ilustrovaném průvodci biografiemi!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/biography/claudius
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA