https://www.storyboardthat.com/cs/biography/claudius
x
Storyboard That Logo

Chcete vytvořit storyboardy, jako je tento?

Vytvořte scénář

Vyzkoušejte Storyboard That!


Claudius byl nepříjemný a nevzhledný člověk, který se domníval, že je nevhodný, ačkoli byl účinným správcem, který provedl mnoho reforem. Před svou předčasnou smrtí manželskými rukama se mu podařilo zlepšit soudní systém, dobýt Británii a posílit římskou infrastrukturu.

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus - známý jako Claudius - se narodil 1. srpna 10 let v Galii. Císařská rodina zjevně myslela na něj jako na rozpaky, byla neatraktivní a nemotorná. Nicméně, on později vysvětlil jeho chování jak to bylo akt ve prospěch jeho bratra Caligula. Historik Livy ho povzbuzoval ke studiu dějin; napsal mnoho historických knih, včetně několika o etruských dějinách.

Po vraždě svého bratra se Claudius najednou dostal k síle náhle v roce 41 nl. Senátem to neudělal, ale ukázal se, že je účinným císařem. Jeho prvním jednáním bylo vykonání vrahů bratra a jejich vůdce. Udělal opatření k ospravedlnění jeho autority včetně přijetí "Caesar", stejně jako "Augustus".

Claudius byl znalý a účinný v civilní správě. Podařilo se mu nastolit mír v Římě a obnovit právní stát. Rozšiřoval římskou říši na Balkán a na Blízký východ. Claudius zvýšil kontrolu, kterou mají císaři nad státní pokladnou, stejně jako provinční správa. Vytvořil kabinet freedmenů a dal jim úctu a pravomoc řídit správní pobočky.

Claudius byl také paranoidní, i když ne bez důvodu. Mnoho senátorů podporovalo povstání a mnoho pokusů bylo dosaženo rytíři a senátory, aby zavraždili Claudia, a to navzdory návratu do Makedonie a Achaie do Senátu a poskytnutí nových příležitostí pro rytíře. Cassius Dio nám říká, že každý hledal strach, že mohou nosit dýku. Dio také napsal, že jeho nepopularita má více společného s svobodnými lidmi, s nimiž se spojí, a ženami, které se oženil, než s jeho neschopnostmi.

Římská legenda souhlasí, že Agrippina, jeho manželka v té době, otrávila Claudia 13. října 54. Politik a satirist, Lucius Annaeus Seneca, který byl vyhoštěn Claudiem, byl odvolán z exilu Agrippinou, aby učil svého syna. Seneca posmíval mrtvého císaře ve své satiře Apocolocyntosis divi Claudii , ("Pumpkinifikace božského Claudia"). Práce popisuje nepopulární stranu Claudia a jeho administrativu; tvrdí, že je nespravedlivý soudce, který často popravil popravy i špatný řečník.

Bez ohledu na to Claudius dosáhl velkého úspěchu jako císař. Reorganizoval dodávky obilí v Římě, postavil v Ostiu nový přístav, založil císařskou státní službu a vykoupil půdu vypouštěním jezera Fucine ve střední Itálii. Navíc se podařilo vyděsit potraviny tím, že dovážel kukuřici, aby živil občany, zrušil soudní proces Caliguly a dobyl Británii. Jeho rozšíření říše bylo prvním velkým rozšířením od vlády Augusta.

Významné úspěchy Claudia

  • Napsal mnoho knih včetně historie.

  • Zlepšila infrastrukturu Říma díky výstavbě mnoha nových silnic, kanálů, akvaduktů a dalších.

  • Prošel největší expanzí říše od Augusta a dobyl Britian.

  • Dokončil Caligulu dobytí Mauritánie.

  • Zlepšil soudní systém.

  • Byl uctíván jako živoucí Princeps .

  • Byl zbožněn po jeho smrti.

Claudius Quotes

"Ten, kdo touží, je vždy chudý."


"Neříkej vždy to, co víš, ale vždycky víš, co říkáš."


"Nedělat nic zlého je dobré, nemám v úmyslu lépe."


Zjistěte více o lidech, kteří ovlivnili historii, v našem Ilustrovaném průvodci biografiemi!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/biography/claudius
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA