https://www.storyboardthat.com/cs/innovations/rádio
x
Storyboard That Logo

Chcete vytvořit scénář, jako je tento?

Use Storyboard That!

Vyzkoušejte Storyboard That!

Vytvořte scénář

Radio is technology that uses electromagnetic radio waves to transmit and receive information. Radio waves can be used for one-way broadcasting or two-way communication.

Informace, včetně zvuku, lze odesílat a přijímat pomocí rádiových vln. Rádiové vlny jsou součástí elektromagnetického spektra, které mají nejdelší vlnové délky. Mohou nést informace modulací různých vlastností vln, jako je amplituda nebo frekvence.

James Clerk Maxwell prokázal, že elektromagnetické vlny se mohou pohybovat prostorem. Heinrich Hertz prokázal svou existenci v řadě experimentů, které vedly k výzkumu, jak by mohly být použity hertzské vlny. První rádiový telegrafní systém vyvinul Guglielmo Marconi. V roce 1901 se Marconi podařilo úspěšně poslat zprávu přes Atlantik. Tato technologie byla později vyvinutá do systému amplitudové modulace, umožňující přenos zvuku.

Pokroky při zesílení signálu znamenaly, že rádiové sety již nebyly k dispozici pouze vyškoleným technikům. Široká veřejnost by mohla začít nakupovat rozhlasové přijímače a mít je ve svých domovech. Rozhlas se stal masovým médiem pro domácí zábavu ve dvacátých letech 20. století. Radiová komunikace se stala obzvláště důležitá během druhé světové války, protože umožňovala bezdrátovou komunikaci mezi vojáky. Lidé doma byli průběžně aktualizováni vysíláním, které jim vedly o vojenském úsilí v zahraničí.

Rádiové systémy vyžadují vysílač, který produkuje modulované rádiové vlny a přijímač. Každá z těchto částí musí mít anténu, reproduktor a mikrofon. Rádiové systémy mohou být jednoduché, což znamená, že pouze jeden konec může kdykoli přenášet nebo duplex, kde se používají dvě frekvence a oba konce mohou vysílat a přijímat současně.

Rádiové vlny mají řadu využití. Nejznámější je jednosměrné rozhlasové vysílání. AM (amplitudová modulace) a FM (frekvenční modulace) jsou dvě metody, které se používají k vysílání na rádiových kmitočtech. Rozhlasové vysílání se používá pro zábavu a sdílení informací. Dvojcestná radiová komunikace se používá v celé řadě oblastí, jako jsou letectví, námořní a první osoby. Rádio lze také použít k ovládání objektů včetně modelových lodí a letadel.

Storyboard That

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!
Další informace o vynálezech a objevech, které změnily svět, naleznete v našem Ilustrovaném průvodci inovacemi!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/innovations/rádio
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA