https://www.storyboardthat.com/cs/innovations/telegrafovat

Picture Encyclopedia of Ilustrovaný Průvodce Inovací


Telegraf je stroj, který elektronicky vysílá zprávy podél systému vodičů z přenosového místa do přijímacího místa na samostatném místě. Telegraf umožnil rychlou komunikaci, která byla kdysi nemožná. Telegraf umožnil rozkvět větší ekonomické a osobní příležitosti a vztahy.

Se vzestupem železničních systémů v celé Evropě a Americe začala růst potřeba přenášet a sdělovat zprávy rychleji. Před telegrafem mohla komunikovat jen tak rychle jako nejrychlejší vlak nebo kůň. Podle vynálezu bariéry prostoru a času již nebránily tomu, aby jednotlivec nebo organizace komunikovali včas a efektivně.

Během třicátých let minulého století vyvinul vynálezce Samuel Morse komunikační systém, který pracoval zasíláním elektronických pulsů podél drátové sítě. Tyto elektronické impulsy by se vyvinuly do nyní známého "Morseovho kódu". Jeho systém navrhl cestu, aby každý dopis abecedy odpovídal elektronickému impulsu "dot nebo dash", který by se při naučení mohl snadno přiřadit k přijímači.

Tento průkopnický vynález se stal známým jako telegraf a vytvořil základ pro moderní mezinárodní komunikační síť. Telegraf způsobil revoluci v tom, jak byly provozovány společnosti a jak byly bojovány, a umožnil, aby se lidé i přes geografickou polohu přiblížili. Ačkoli se telegraf stala starožitností v 21. století, velmi dlážděla silnici pro moderní telefonní a internetové systémy, na které dnes spoléháme.

Významné telegramy v celé historii

  • První telegram Samuela Morse
  • Zimmermanův telegram
  • Titanicovo závěrečné poselství
  • Air Raid na Pearl Harbour "To není vrták"
  • Den D

Jak to mohu použít?

Zobrazené ilustrační vodítka mají lehce strávitelné informace s vizuální povzbuzením porozumění a zadržení. Storyboard That je vášnivá studentská agentura a my chceme, aby každý byl příběhem. Storyborky poskytují vynikající médium, které předvádí, co se studenti naučili, a učit se ostatním.

Student Prezentace Příběhu
  • Každému studentovi přiřaďte termín/osobu/událost , aby si dokončil svůj vlastní scénář
  • Vytvořte si vlastní obrázkovou encyklopedii tématu, které studujete
  • Vytvořte obrázkovou encyklopedii lidí ve vaší třídě nebo škole
  • Zveřejňujte storyboardy na třídních a školních kanálech sociálních médií
  • Zkopírujte a upravte tyto scénáře a použijte je jako reference nebo vizuály
Další informace o vynálezech a objevech, které změnily svět, naleznete v našem Ilustrovaném průvodci inovacemi!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/innovations/telegrafovat
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.

StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA