POV -eksempel

POV -eksempel
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fire familier fra romanen Refugee av Alan Gratz står i kvadranter foran en gul bakgrunn.

Flyktning av Alan Gratz

Leksjonsplaner av Liane Hicks

Refugee av Alan Gratz er en historisk skjønnlitterær roman skrevet i 2017 som fletter sammen tre overbevisende historier om familier som søker fristed i andre land. Historiene er satt på forskjellige tider og steder og blir fortalt fra flyktningbarnas perspektiv. Josefs historie utspiller seg i Nazi -Tyskland i 1939. Isabels historie utspiller seg på Cuba i 1994 i en tid med stor økonomisk krise og omveltning. Mahmouds historie utspiller seg i Syria i 2015 under den syriske borgerkrigen. Flyktning er både spennende og hjerteskjærende. Studenter vil se seg selv i de unge hovedpersonene: barn som står overfor uoverstigelige og tragiske omstendigheter, men som i sitt hjerte bare er barn som elsker familiene sine og ønsker å leve i fred.


Flyktning

Storyboard Beskrivelse

Point of View in Refugee av Alan Gratz | POV -regnearkmalaktiviteter | Hjelp med å veilede elevene gjennom synspunkt!

Storyboard Tekst

  • Name Date
  • Directions: Refugee is told from three different points of view. Choose one story for this assignment.
  • Who is telling the story?
  • What words do they use to describe themselves?
  • RefugeePoint of View
  • What words do they use to describe other characters?
  • Are they using first or third person point of view? How do you know?
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family