Forntida Kina DRUVOR Diagram
Uppdaterad: 2/14/2021
Forntida Kina DRUVOR Diagram
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Ancient China Activities

Gamla Kina

Lärarhandbok av Liane Hicks

Forntida Kina kallas en av världens civilisations vaggar. Kina har den längsta kontinuerliga historien i världen med över 3 500 års skriftlig historia! Många superlativ kan appliceras på det antika Kina: Det har de högsta bergen! De längsta floderna! Den största platån! Den längsta väggen! Och några av världens tidigaste imperier. Denna lärarhandbok använder den populära GRAPES-förkortningen för undervisning om antika civilisationer och fokuserar på geografi, religion, prestationer, politik, ekonomi och social struktur i det antika Kina.


Gamla Kina

Storyboard Beskrivning

Att använda ett GRAPES-diagram hjälper till att kategorisera viktig information när man lär sig om antika civilisationer. Det står för: G: Geografi (plats, fysiska egenskaper, klimat, naturresurser); R: Religion; A: Prestationer (konst, arkitektur, uppfinningar, skrivande) P: politik (regering); E: Ekonomi (jobb, handel); S: Social struktur (makthierarki, män, kvinnor och barn). Denna GRAPES-diagram är för forntida Kina. En förlängning skulle vara att göra ett separat diagram för varje kategori för att utöka informationen.

Storyboard Text

 • GAMLA KINA
 • GEOGRAFI
 • G
 • RELIGION
 • R
 • PRESTATIONER
 • A
 • POLITIK
 • P
 • EKONOMI
 • E
 • SOCIAL STRUKTUR
 • S
 • NOBILITY: SCHOLARS, WALTHY LANDowners
 • OFFENTLIGA TJÄNSTER OCH SOLDATER
 • KEJSARE
 • Kina är ett stort land beläget i östra Asien uppdelat i huvudregioner: Yttre Kina i väster och Inre Kina i öster. Yttre Kina har Himalaya-bergen, den tibetanska platån och nordvästra öknar. Inre Kina har två huvudsakliga floder: Huang He (gul) i norra Kina slätten och Chang Jiang (Yangtze) i söder i Chang Jiang-bassängerna. Floderna ger vatten för människor, jordbruk och transport.
 • Tre stora religioner eller filosofier från det antika Kina (kallade "de tre pelarna" eller de tre sätten) var: Taoism, konfucianism och buddhism. Dessa religioner var filosofier som påverkade hur människor levde, den sociala hierarkin, liksom regeringen, vetenskapen och konsten.
 • Forntida Kina gjorde framsteg inom jordbruk, bevattning, målning, keramik, arkitektur, musik, skrift: kalligrafi och poesi, filosofi, astronomi, matematik, teknik. De uppfann krutt, papper, siden, kompassen, porslinet, tryckmakeriet. Utmärkta i metallarbeten i brons. Skapade massiva nätverk av vägar och kanaler som leder till "Silk Road" och försvarssystem som Kinesiska muren.
 • I forntida Kina skulle härskare överlämna sin makt till en familjemedlem, vanligtvis den äldsta sonen. Dessa familjer skulle då styra under många år och skapa en tidsperiod som kallas en dynasti. Närhelst en ny familj tog makten skulle en ny dynasti börja. Kineserna trodde att deras kejsare fick rätten att styra av "Himlens mandat".
 • Forntida Kinas ekonomi baserades på att odla marken runt floderna Huang He och Chang Jiang och odla grödor som vete, hirs, ris, frukt, grönsaker och boskap. Hantverkare och hantverkare arbetade med keramik, porslin, metaller som brons och senare järn. De tillverkade papper och siden som sedan såldes av köpmän och handlare. Kina skapade också en form av standardiserad valuta, Ban Liang.
 • Kina hade en strikt social hierarki med kejsaren och hans familj högst upp följt av regeringstjänstemän och adelsmän som var rika markägare och forskare. Bondeklassen bestod av bönder, hantverkare och hantverkare samt köpmän och handlare. Längst ner i den sociala hierarkin var förslavade människor som vanligtvis var arbetare, byggare eller tjänare och som inte hade några rättigheter.
 • FJÄDAR: FAMERS, ARBETARE, HANDVERKARE, HANDLINGAR
 • SLÖVNADE MÄNNISKOR