https://www.storyboardthat.com/et/luua/kiusamise-töölehed

Kohandage Kiusamisvastaseid Töölehti


Kui määrate selle oma õpilastele, kopeerige tööleht oma kontole ja salvestage. Ülesande loomisel vali see lihtsalt malliks!bullying-example

Mis on Kiusamine?

Kiusamine on see, kui keegi teeb teisele inimesele tahtlikult haiget, kahjustab või hirmutab kas füüsiliselt või emotsionaalselt korduvalt ja aja jooksul. See hõlmab jõudude tasakaalustamatust, kus kiusaja kasutab oma jõudu või mõju ohvri kontrollimiseks või kahjustamiseks.

See on tänapäeva ühiskonnas endiselt pakiline probleem, mis mõjutab lapsi ja noori koolides ja kogukondades. Oluline on selle probleemiga otse tegeleda ning varustada õpetajad ja lapsevanemad tõhusate vahenditega, nagu kiusamisvastased töölehed ja muud tasuta kiusamise töölehed ja vahendid, et õpetada, kaasata ja julgustada õpilasi neid olukordi tuvastama ja nendega tegelema.


Kiusamise tüübid

Enne töölehtede ja tegevuste koostamisse süvenemist on ülioluline mõista olemasolevaid erinevaid kiusamise liike.

Füüsiline kiusamine

See hõlmab jõu kasutamist teiste kahjustamiseks ja hirmutamiseks. Näited hõlmavad löömist, jalaga löömist, tõukamist või isikliku vara kahjustamist. Töölehtede loomine, mis aitavad lastel õppida tuvastama füüsilise kiusamise stsenaariume ja nende tagajärgi, võib olla tõhus viis teadlikkuse tõstmiseks sellisest agressioonivormist.

Verbaalne kiusamine

See tüüp tekitab emotsionaalset valu solvamise, hüüdmise, mõnitamise ja kuulujuttude levitamise kaudu. Lastele mõeldud kiusamise töölehed, mis julgustavad neid ära tundma solvavaid sõnu ja arutlema nende mõju üle teistele, võivad edendada empaatiat ja edendada vägivallatut suhtlemist.

Suhteline (sotsiaalne) kiusamine

Suhtekiusamise eesmärk on manipuleerida sotsiaalsete suhetega, tõrjudes teisi välja, levitades kuulujutte või kasutades kaaslaste survet kellegi maine kahjustamiseks. Töölehti saab koostada nii, et need aitaksid neid olukordi tuvastada, ning rollimängudes osalemine võib õpetada sobivat konfliktide lahendamist ja empaatiat.

Küberkiusamine

Digiajastul on küberkiusamine muutunud oluliseks probleemiks. Küberkiusamise töölehed võivad õpetada õpilasi vastutustundliku veebikäitumise ja küberkiusamise juhtumitest täiskasvanutele teatamiseks.

Näpunäiteid kiusamise töölehe koostamiseks

Õpetajad ja lapsevanemad saavad koos töötada, et luua köitvaid ja interaktiivseid töölehti ning tegevusi, et tõsta teadlikkust kiusamisest.

 1. Määratlege fookus: alustage töölehe konkreetsete õpieesmärkide kindlaksmääramisega, nagu eri tüüpi kiusamise mõistmine või stsenaariumide näidete äratundmine.
 2. Valige kaasahaarav vorm: valige õpilasi kaasav vorming, näiteks lünkade täitmine, valikvastustega küsimused või lühivastusega tegevused. Näiteks võivad kiusamistegevuse töölehed sisaldada tegelikke stsenaariume, kus õpilased tuvastavad kiusamise juhtumeid.
 3. Lisage asjakohane sisu: lisage teavet eri tüüpide, ohvritele avalduvate mõjude ning ennetus- ja sekkumisstrateegiate kohta.
 4. Julgustada kriitilist mõtlemist: kavandage küsimusi, mis ajendavad õpilasi mõtisklema kiusamise mõju üle ja selle üle, kuidas nad saavad positiivse ja lugupidava keskkonna loomisele kaasa aidata.
 5. Empaatia edendamine: kaasake tegevusi, mis julgustavad lapsi seadma end teiste olukorda, et mõista seda tüüpi käitumise emotsioone ja tagajärgi.
 6. Kasutage näiteid elust: tooge näiteid kiusamisolukordadest, millega noored võivad oma igapäevaelus kokku puutuda, näiteks mänguväljakute juhtumid või võrguahistamine.
 7. Kaasake rollimänguharjutused: integreerige rollimängud, kus õpilased mängivad erinevates stsenaariumides erinevaid rolle, et mõista kõigi osapoolte vaatenurki.
 8. Kaasake visuaalid: kontseptsioonide tugevdamiseks ja töölehe visuaalselt atraktiivseks muutmiseks kasutage asjakohaseid pilte või illustratsioone.
 9. Kaasake arutelupunktid: lisage küsimusi, mis stimuleerivad klassiruumis arutelusid, võimaldades õpilastel jagada oma mõtteid ja kogemusi seoses kiusamisega.
 10. Lõpetage üleskutsega tegevusele: lõpetage üleskutsega tegevusele, julgustades õpilasi teatama kiusamisjuhtumitest ning edendama austuse ja lahkuse kultuuri oma koolis ja kogukonnas.

Asjakohased tegevused ja ressursid

 • Prinditavate tegevuste kavandamine: töötage välja töölehti ja prinditavaid tegevusi, mis ärgitavad arutlema kiusamise tagajärgede ja selle üle, kuidas see mõjutab sihtrühma kuuluvaid inimesi. Kaasake stsenaariume, kus õpilased peavad tuvastama erinevad tüübid ja leidma sobivaid lahendusi.

 • Rollimäng väikestes rühmades: julgustage õpilasi osalema rollimängudes väikestes rühmades, simuleerides erinevaid kiusamisolukordi. Erinevatesse rollidesse astudes saavad nad arendada empaatiat nii ohvri kui ka agressori vastu, õppides konflikte rahumeelselt lahendama.

 • Reeglite ja käitumisviiside õpetamine: integreerige kiusamise töölehtedele lugupidava käitumise reeglid ja juhised. Õpetage lahkuse, empaatia ja selle negatiivse käitumise vastu seismise tähtsust.

 • Teadlikkuse tõstmine ja tegevuse julgustamine: kiusamisega tõhusaks võitlemiseks on oluline tõsta teadlikkust ja julgustada kõiki koolikogukonna liikmeid tegutsema.

 • Õpetajate ja lapsevanemate kaasamine: Õpetajad ja vanemad peavad tegema koostööd turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomisel. Pakkuge neile kiusamisvastaseid töölehti ja ressursse, et kaasata lapsi kiusamise teemalistesse vestlustesse ning edendada empaatiat ja lahkust.

 • Õpilaste kaasamine: õpetage oma klassile, kuidas kiusamist ära tunda ja andke neile võimalus tegutseda. Julgustage neid teavitama juhtudest õpetajaid või vanemaid, suurendades vastutustunnet oma kooli kogukonna turvalisuse eest.

 • Kogukonnaalgatused: korraldage kogukonna algatusi ja üritusi, mis suurendavad teadlikkust kiusamisest. Kutsuge vanemaid, õpetajaid ja õpilasi osalema, luues ühtse rinde kiusamise vastu.

Kiusamine on kompleksne teema, mis mõjutab õpilaste ja noorte heaolu koolides. Luues tõhusaid töölehti ja tegevusi, saame õpetada noortele erinevaid kiusamise liike, julgustada empaatiat ja mõistmist ning edendada positiivset käitumist konfliktide lahendamisel. Kogu koolikogukonna teadlikkuse tõstmine ja kaasamine on olulised sammud kiusamise kaotamise ning kõigi jaoks turvalise ja kaasava keskkonna loomise suunas.


Kuidas Koostada Kiusamise Töölehte

1

Valige üks Eelvalmistatud Mallidest

Meil on palju malle, mille vahel valida. Inspiratsiooni saamiseks vaadake meie näidet!

2

Klõpsake nuppu "Kopeeri mall"

Kui olete seda teinud, suunatakse teid süžeeskeemi looja juurde.

3

Andke oma Töölehel Nimi!

Nimetage seda kindlasti teemaga seotuks, et saaksite selle edaspidi hõlpsasti üles leida.

4

Redigeerige oma Töölehte

Siin saate lisada juhiseid, konkreetseid pilte ja teha soovitud esteetilisi muudatusi. Valikud on lõputud!

5

Klõpsake "Salvesta ja välju"

Kui olete lõpetanud, klõpsake süžeeskeemist väljumiseks seda nuppu paremas alanurgas.

6

Järgmised Sammud

Siit saate printida, PDF-vormingus alla laadida, ülesandele manustada ja digitaalselt kasutada ja palju muud!Head loomist!


Kiusamise Kohta Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas peaksin reageerima, kui mind või kedagi, keda ma tean, kiusatakse?

Kui teie või teie tuttav seisab silmitsi kiusamisega, on ülioluline asjakohaselt reageerida ja võtta meetmeid olukorra lahendamiseks. Reageerige asjakohaselt, jäädes rahulikuks, rääkides sellest kellegagi, keda usaldate, ja teatades juhtumitest ametivõimudele. Vältige kättemaksu ja dokumenteerige iga juhtum. Otsige tugiliinidelt tuge ja looge toetav võrgustik. Harjutage enesekehtestamist, töötage välja toimetulekustrateegiad ja kaasake vajadusel kõrgemaid asutusi. Keskenduge enese eest hoolitsemisele ja julgustage teisi kiusamiskäitumise vastu seisma. Pidage meeles, et abi otsimine on julge ja olukorra lahendamiseks hädavajalik. Vahendid leiate mitmesugustest ressurssidest, sealhulgas lastele mõeldud tasuta kiusamistöölehtedest.

Millised on kiusamise pikaajalised tagajärjed ohvrile?

Kiusamise pikaajalised tagajärjed ohvritele võivad olla tõsised, mõjutades vaimset ja füüsilist tervist, suhteid ning akadeemilisi/ametialaseid tulemusi. Üks näide kiusamisest võiks olla see, kui klassikaaslased õpilast korduvalt narrivad ja seltskondlikust tegevusest kõrvale tõrjuvad. Tagajärjed võivad hõlmata ärevust, depressiooni, PTSD-d, enesevigastusi, sotsiaalset tagasitõmbumist ja ainete kuritarvitamist. Kiusamisega viivitamatu tegelemine toetuse, nõustamise ja turvalise keskkonnaga on selle mõju leevendamiseks ja vastupidavuse suurendamiseks ülioluline. Lahkuse ja empaatia kultuuri loomine koolides ja kogukondades võib aidata neid püsivaid tagajärgi ära hoida.

Kas küberkiusamine on sama kahjulik kui traditsiooniline kiusamine?

Küberkiusamine võib olla sama kahjulik kui traditsiooniline kiusamine ja mõnel juhul ka raskem oma ainulaadsete omaduste tõttu. See toimub erinevatel veebiplatvormidel ööpäevaringselt, mistõttu on ohvritel põgenemine keeruline. Küberkiusajad võivad jääda anonüümseks, mis viib agressiivsema käitumiseni. Küberkiusamise laialt levinud olemus põhjustab ohvritele sügavat emotsionaalset stressi ja solvaval sisul võib olla püsiv mõju, kuna see on võrgus püsiv. Näost näkku suhtlemise puudumine võib vähendada kiusajate empaatiat ja ohvrid võivad kogeda sotsiaalset isolatsiooni. Pidev kokkupuude küberkiusamisega võib põhjustada vaimse tervise probleeme ja pärssida õppeedukust. Ennetavad meetmed, nagu vastutustundliku veebikäitumise õpetamine ja avatud suhtluse edendamine, on küberkiusamise vastu võitlemisel ja kõigi jaoks turvalisema digitaalse keskkonna loomisel olulised.

Vaata kõiki töölehtede malle!
Vaadake Kõiki Õpetaja Ressursse
*(Algab 2-nädalane tasuta prooviversioon - krediitkaarti pole vaja)
https://www.storyboardthat.com/et/luua/kiusamise-töölehed
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kõik õigused kaitstud.
StoryboardThat on ettevõtte Clever Prototypes , LLC kaubamärk ja registreeritud USA patendi- ja kaubamärgiametis