Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/det-gamle-kina
Aktiviteter og Leksjonsplaner i det Gamle Kina

Det gamle Kina kalles en av verdens sivilisasjonsvugger. Kina har den lengste kontinuerlige historien i verden med over 3500 års skrevet historie! Mange superlativer kan brukes på det gamle Kina: Det har de høyeste fjellene! De lengste elvene! Det største platået! Den lengste veggen! Og noen av verdens tidligste imperier. Denne lærerveiledningen bruker det populære GRAPES-forkortelsen for å lære om gamle sivilisasjoner og fokuserer på geografi, religion, prestasjoner, politikk, økonomi og sosial struktur i det gamle Kina.Studentaktiviteter for Det Gamle KinaMed aktivitetene i denne leksjonsplanen skal studentene demonstrere hva de har lært om det antikke Kina. De vil bli kjent med miljøet, ressursene, teknologiene, religionen og kulturen i det gamle Kina og være i stand til å demonstrere sin kunnskap i skrift og illustrasjoner.


Viktige spørsmål for det gamle Kina

 1. Hvor er det gamle Kina, og hvordan påvirket geografien utviklingen av kultur og teknologi?
 2. Hva var religionen i det antikke Kina, og hva var noen av dens egenskaper?
 3. Hva var noen av de viktigste prestasjonene i det antikke Kina innen kunst, arkitektur, teknologi, filosofi og vitenskap?
 4. Hva var de forskjellige regjeringene i det gamle Kina, og hva var noen av deres egenskaper?
 5. Hva var noen viktige jobber og store påvirkninger på økonomien i det gamle Kina?
 6. Hva var den sosiale strukturen i det gamle Kina? Hvilke roller hadde menn, kvinner og barn? Hvordan påvirket slaveri mennesker samfunnet og økonomien?

G: Geografi

China is a large country located in eastern Asia and it is home to the world's oldest continuous civilization. China is divided into two main regions: Outer China to the west and Inner China to the east. Outer China contains the Himalayan Mountain Range to the south and east, which has the highest mountain in the world, Mount Everest. North of the Himalayas is the Tibetan Plateau which is the largest plateau in the world and nicknamed the "roof of the world". It is extremely cold and snowy. To the north and east of the Tibetan plateau are the Northwestern deserts: the Taklimakan Desert, the Turfan Depression, and the Gobi Desert which have extreme temperatures of heat and cold as well as sandstorms. The Northeastern Plain lies to the east of the Gobi Desert and is very cold and dry land of low hills, plains and prairie grass. Because Outer China contained harsh environments of extreme cold and heat along with the impassable Himalayas, most of ancient China's earliest peoples were located in Inner China around the two main rivers: Huang He (Yellow) in the north and Chang Jiang (Yangtze) in the south.

People who lived in Outer China were not able to farm as easily. On the Tibetan Plateau, herders raised livestock such as yaks which would provide meat, milk, and wool. In the Northwestern Deserts, some settled in oases which are places in a desert where water can be found. Here they would build homes out of mud, grow cotton and maize, and herd sheep. The Northeastern Plain was dry and cold but the prairie grasses allowed settlers to herd sheep, goats, cattle and horses. These people were nomadic with temporary tent homes that could be moved when food was scarce.

The climate and rivers of Inner China supported more permanent settlements. The Huang He runs through the North China Plain which is a flat grassland in Inner China. It is called the "Land of the Yellow Earth" because of the yellow silt that is carried from the Gobi Desert by winds all the way to the Huang He giving it its name "Yellow River". One of the longest rivers in the world, the Huang He floods often, creating fertile soil in the North China Plain for growing crops such as wheat and millet and for raising livestock like cattle, sheep, oxen, pigs and chickens. However, the flooding can be extreme and can cause much devastation which is why the Huang He is also nicknamed "China's Sorrow". The Chang Jiang or Yangtze River is even longer than the Huang He which is why its name means "Long River." The Chang Jiang Basins that surround the river are warm, wet and good for growing rice which they began growing as early as 10,000 BCE! The Yangtze also has many tributaries which made it useful for travel and transporting goods.

R: Religion

Tre store religioner eller filosofier i det antikke Kina kalles "de tre søylene" eller de tre måtene.

Taoismen eller daoismen ble grunnlagt av Laozi ( Lao Tzu ) under Zhou-dynastiet rundt 500-tallet f.Kr. Laozi var en filosof som skrev sin tro i en bok kalt Tao Te Ching. Ordet Tao betyr "veien", taoismen lærte at folk fikk lykke og fred ved å leve i harmoni med naturen. Taoismen tilslutter seg at det er to sider av naturen, Yin og Yang, og at disse må være i balanse for å få fred.

Konfucianisme var basert på læren til Kongfuxi ( Confucius ) som ble født i 551 fvt. Konfucianisme var en filosofi som hadde som mål å skape et mer rettferdig og fredelig samfunn. Confucius lærte om viktigheten av å behandle andre med respekt og rettferdighet. Mens Confucius ikke skrev ned sin lære, gjorde andre det, og mange av hans sitater er berømte ord i dag. For eksempel: "Gjør aldri mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg". Konfucianisme påvirket den kinesiske regjeringen og kulturen dypt i antikken og fortsetter å påvirke den i dag.

Buddhisme er en av de tre store religionene i Kina. Den kom fra India grunnlagt av Siddhartha Gautama eller Buddha som bodde fra 563 fvt til 483 fvt. Buddha var en hinduistisk prins som avslo sin rikdom for å søke opplysning. Buddhisme fokuserer på å forstå og eliminere lidelse, karma, fødsel og gjenfødelse. Det er den fjerde største religionen i verden.

En hjørnestein i disse eldgamle kinesiske filosofiene er filial fromhet , som betyr dyden til respekt for ens foreldre, eldste og forfedre. De trodde på forfedredyrkelse, himmelen og viktigheten av å leve rett til å behage gudene. Disse religionene var filosofier som ikke bare påvirket måten menneskene levde på, men også det sosiale hierarkiet, regjeringen, vitenskapen og kunsten.

A: Prestasjoner

Den gamle kineseren utviklet et av verdens første skrivesystemer ved hjelp av logografer eller kinesiske tegn for å representere ord. De fremmet de tre perfeksjonene som var kalligrafi (kunstnerisk skriving), poesi og maleri. Kunst og skriving var veldig viktig i det gamle Kina og krevde mange års praksis og disiplin.

I tillegg til å skrive og male, skapte håndverkere i det gamle Kina vakre kunstverk av stein, keramikk, porselen og grønn jade som ble ansett som en heldig stein. De jobbet også med bronse og senere jern for å lage fartøy, statuer og våpen. De gamle kineserne bygde vakre treinnrammede hjem med keramiske fliser, samt massive templer og palasser.

En annen av det antikke Kinas tekniske prestasjoner var Den kinesiske mur. Den kinesiske mur er en 5500 kilometer lang mur bygget i etapper gjennom Kinas historie for å beskytte den mot inntrengere, som mongolene i nord. Byggingen begynte i det 7. århundre f.Kr. av Chu-staten og varte til 1878 i Qing-dynastiet. Det meste av det som er igjen i dag ble bygget under Ming-dynastiet for rundt 600 år siden. Infrastruktur var ekstremt viktig for reiser, handel og kontroll av elvene. Silkeveien, et 4000 mils nettverk av handelsruter fra Kina til Midtøsten til Europa, tillot utveksling av varer, kulturer, religioner og ideer. Landet rundt Huang He og Chang Jiang var rikt for jordbruk, og de gamle kineserne gjorde store fremskritt innen jordbruk og vanning. De bygde hydrauliske konstruksjonssystemer av kanaler, utfart og demninger. Canal Grande i Kina er den lengste kanalen i verden på 1100 miles lang og bygget i 468 fvt!

Det gamle Kina er også kreditert med store oppfinnelser som vi fremdeles bruker i dag: papir, silke, paraplyer, kulerammen, trillebåren, drager, porselen og lakk. Silke ble brukt til klær så vel som porselen, en fin form for keramikk ble verdsatt av de velstående og handlet med andre land i tusenvis av år. Den gamle kineseren utviklet et kompass laget av lodestein som bruker jordens magnetiske trekk for alltid å peke nordover. Ban Liang-mynten var den første standardiserte valutaenheten i det gamle Kina som ble etablert under Kinas første keiser, Qin Shi Huangdi. Papirpenger ble utviklet under Tang-dynastiet i det 7. århundre. De gjorde også store fremskritt innen medisinsk behandling ved hjelp av urter og akupunktur. Det gamle Kina gjorde fremskritt i militær taktikk og våpen og skapte spyd, dolker, sverd av bronse og senere jern, vogner og den første bruken av krutt i fyrverkeri og kanoner.

P: Politikk

Herskere ville gi makten sin til et medlem av familien, vanligvis den eldste sønnen. Disse familiene ville deretter regjere i mange år og skape en tidsperiode kalt et dynasti . Hver gang en ny familie tok makten, begynte et nytt dynasti. Kongen eller keiseren hadde absolutt makt. Ordet hans ble ansett som hellig fordi kineserne mente at keisere ble gitt rett til å styre av "Himmelens mandat". Dette betydde at de trodde gudene hadde gitt sin velsignelse for at keiseren skulle styre. Hvis gudene bestemte at herskeren eller medlemmene av dynastiet oppførte seg feil, ville de straffe dem og herskeren ville miste himmelens mandat.

Zhou skapte denne ideen og brukte den til å rettferdiggjøre deres styrte av Shang-dynastiet. Den første keiseren som forente hele Kina under hans styre var keiser Qin Shi Huangdi i 221 fvt. Siden den gang har det vært over 500 keisere i Kina. Dragen, et symbol på lykke, ble assosiert med keiseren og hans familie. Keisere kunne ha mange koner, men bare én ble kalt keiserinnen. Under keiseren var det statlige arbeidere og embetsmenn hvis jobb var å drive byene, innkreve skatter og håndheve lovene. Disse stillingene ble holdt av menn som måtte bestå eksamen for å bli embetsmenn, men de var også velstående godseiere som var en del av adelen.


Store dynastier

Xia (2205-1575 f.Kr.) - Antas å være mer legendarisk enn faktisk, Xia regnes fortsatt som det første dynastiet i det gamle Kina.


Shang (1570-1045 f.Kr.) - Shang styrte området rundt Huang He.


Zhou (1045-256 f.Kr.) - Zhou styrtet Shang og opprettet Mandate of Heaven-teorien for å rettferdiggjøre deres styre. Zhou var det lengst regjerende dynastiet.


Qin (221 fvt - 206 fvt) - Keiser Qin Shi Huangdi var den første som erklærte seg selv som keiser og erobret hele Kina under hans styre. Han startet også den kinesiske mur; standardisert valuta, vekter, mål og skrift; og forbedret infrastruktur ved å bygge veier og kanaler.


Han (206 fvt - 220 e.Kr.) - Han-dynastiet regjerte i over 400 år, fremmet konfucianismen og skapte en sterk, organisert regjering. Poesi og litteratur trivdes under dette dynastiet.


Seks dynastier (222-581 e.Kr.) - I over 300 år var ikke Kina samlet under en enkelt keiser, men delt.


Sui (589-618 e.Kr.) - Etter perioden med de seks dynastiene forente Sui igjen Kina under ett styre. Under deres regjeringstid ble den kinesiske mur utvidet. Grand Canal, den lengste kanalen i verden, ble også bygget i løpet av denne tiden.


Tang (618-907 e.Kr.) - Tang-dynastiet var kjent som en periode med fred og velstand, med kallenavnet "det gamle Kinas gullalder". Under dette dynastiet blomstret kunsten, litteraturen og fremskritt innen teknologi.


Fem dynastier (907-960 e.Kr.) - Etter et opprør fra bøndene ble Tang-dynastiet styrtet og en periode med splittelse fulgte.


Song (960-1279 e.Kr.) - Song-dynastiet gjenforent hele Kina under én regel. På denne tiden var det mange fremskritt innen vitenskap og teknologi som førte til oppfinnelsene av krutt og kompass.


Yuan (1279-1368 e.Kr.) - Song-dynastiet ble beseiret av mongolene etter en lang og dødelig krig. Den mongolske lederen ble kalt Kublai Khan og han etablerte Yuan-dynastiet.


Ming (1368-1644 e.Kr.) - Ming-dynastiet regnes som det siste av de store kinesiske dynastiene. Etter å ha styrtet mongolene, fullførte de den kinesiske mur langs nord for å sikre at mongolene ikke ville invadere igjen. Den forbudte by, et massivt palass og kompleks bygget for keiseren, ble også bygget.


E: Økonomi

Det gamle Kinas økonomi var hovedsakelig agrarisk, noe som betyr at folk flest drev jordbruk. Landet rundt Huang He- og Chang Jiang-elvene var fruktbart for dyrking av avlinger som hvete, hirse, ris, frukt og grønnsaker og oppdrett av husdyr. Håndverkere og håndverkere jobbet med keramikk, porselen, metaller som bronse og senere jern for å lage fartøy, skulpturer og våpen. De laget også innbringende varer som papir og silke, som deretter ble solgt av kjøpmenn og handelsmenn. Kina opprettet en standardisert valutaform kalt Ban Liang-mynten under den første keiseren Shi Huangdi i 210 fvt. De første kjente papirpengene ble oppfunnet under Song-dynastiet som styrte fra 960-1279 f.Kr.

S: Sosial struktur

Det gamle Kina hadde et strengt sosialt hierarki. Det var et veldig patriarkalt samfunn, noe som betyr at menn hadde mesteparten av makten og kvinner var i en underordnet rolle. Kvinner ble ofte gift i arrangerte ekteskap som ble opprettet av en matchmaker. De gikk fra å bo i farens hjem til å bo sammen med mannen sin og hadde ikke rett til å eie eiendom. Mannlige barn ble verdsatt som mer verdifulle enn kvinnelige barn, og det var en tragisk praksis at noen ganger kvinnelige babyer ble overlatt til å dø hvis familiene ikke ønsket dem. Gamle kinesere praktiserte også troen på filial fromhet, noe som betyr at de hadde stor respekt for sine eldre for deres erfaring og visdom.

Hierarkiet i det antikke Kina plasserte keiseren og hans familie på toppen fulgt av adelen. Adelsmenn var medlemmer av hæren, myndighetspersoner, lærde og velstående grunneiere. Kunnskap og akademisk sysselsetting ble høyt respektert. Nobles levde i luksus og likte tidsfordriv som jakt. Lavere på det sosiale hierarkiet var bønder som var bønder, håndverkere og håndverkere, kjøpmenn og handelsmenn. Håndverkere var bronsearbeidere, steinhuggere eller håndverkere som laget funksjonelle og vakre gjenstander av jade, keramikk eller porselen. Bønder utgjorde den største sosiale klassen, men i mange tilfeller eide de ikke jorda de arbeidet. Landet var eid av adelige, og bøndene måtte gi det meste av innhøstingen til dem og holdt bare nok til at de kunne leve av. Selgere og handelsmenn var også avgjørende for samfunnet, men ble sett på som en lavere klasse. Helt nederst i det sosiale hierarkiet var det slaver som vanligvis var krigsfanger. De var arbeidere, byggmestere eller tjenere og hadde ingen rettigheter utover det som slaverne deres ga dem.For mer informasjon om det antikke Kina og andre emner på ungdomsskolen i sosiale studier, sjekk ut Savvas og TCi.


Hvordan Lære det Gamle Kina til Grunnskolestudenter

1

Bruk DRUER-metoden

For lettere å lære elevene om en gammel sivilisasjon, bruk DRUER-metoden. Studer geografi, religion, prestasjoner, politikk, økonomi og sosial struktur for folket for å få det fulle bildet av livet der.

2

Engasjer Elevene i Hendene på Læring

Elevene lærer best når de er fullt engasjerte, så del informasjonen i små deler og la elevene lage modeller for å hjelpe til med læringen. Bruk edderkoppkart, storyboards, plakater osv. for å hjelpe elevene å lære de viktige konseptene rundt det gamle Kina.

3

Vis Betydningen av det Gamle Kina til i dag

Når du prøver å engasjere elevene i en historietime, gjør informasjonen mer relevant for dem ved å vise forbindelsene og betydningen av det gamle Kina for vår verden i dag. Mange oppfinnelser vi bruker ble skapt i det gamle Kina, og det har hatt stor innvirkning på verden.

Ofte stilte spørsmål om det gamle Kina

Hvorfor er det viktig å lære om det gamle Kina?

Det gamle Kina var kjent som sivilisasjonens vugge, med mange viktige innovasjoner og oppfinnelser som begynte der. Med over 3500 år med skrevet historie, ble politikken og religionen i det gamle Kina en hjørnestein i sivilisasjoner over hele verden.

Hvordan var geografien til det gamle Kina viktig for utviklingen av sivilisasjonen der?

Høye fjell gjorde jordbruk vanskelig og folk var mer tilbøyelige til å bosette seg i nærheten av elver og sletter slik at de kunne ha vann og dyrke avlinger. De harde Himalaya-fjellene i ytre Kina tvang de fleste nybyggerne til den indre delen av landet.

Hvordan fungerte hierarkiet i det gamle Kina?

I dette patriarkalske samfunnet var menn viktigere enn kvinner. Keiseren og hans familie var på toppen av det sosiale hierarkiet, etterfulgt av adelen som levde i luksus og drev kunnskap. Håndverkere og håndverkere var viktige for samfunnet, og bøndene utgjorde den største folkeklassen. Selv om de var viktige, ble kjøpmenn og handelsmenn ansett som lavere klasse.

Finn flere leksjonsplaner og aktiviteter som disse i kategorien Samfunnsfag!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/det-gamle-kina
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office

Begrenset tid. Kun nye kunder

Tilbake til skolen spesial!

Kjøpsordrer MÅ være mottatt innen 9/6/24!

Inkluderer:

 • 1 skole
 • 10 lærere
 • 2 timer med virtuell PD

30 Dagers Pengene Tilbake-garanti. Kun nye Kunder. Full Pris Etter Introduksjonstilbud

Generer et sitat

Dette går som regel ganske raskt :)

Sitat sendt!

E-post sendt til