Bud, Ikke Buddy - Terminologi

Oppdatert: 4/6/2017
Bud, Ikke Buddy - Terminologi
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Bud not Buddy Lesson Plans

Bud, ikke Buddy av Christopher Paul Curtis

Leksjonsplaner av Elizabeth Pedro

Bud, Not Buddy is a historical fiction novel by Christopher Paul Curtis about an orphan boy during the Great Depression. It is a story that relays the hardship of a young African American boy on his journey to find his place in the world. Softly entwined throughout the story are interesting historical tidbits, all while maintaining a light-hearted, humorous quality.


Bud, Ikke Buddy

Storyboard Beskrivelse

Bud Ikke Buddy Vocabulary

Storyboard Tekst

  • TAKKNEMLIG
  • Tusen takk!
  • GLUM
  • OPPDRAG
  • (Adj.) Føler anerkjennende og takknemlig Bud var takknemlig til den fremmede for å tilby ham skyss.
  • (Adj.) Følelse nedslått Bud så veldig nedtrykt da han ble fortalt at han måtte forlate barnehjemmet.
  • (N.) en type religiøse bygnings Menn og kvinner i alle aldre dannet en kø utenfor oppdraget å motta et måltid.
  • "Bud, ikke Buddy" Vocabulary