Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Noong huling araw ng Oktubre,inihayag ni Don Santiago de los Santos, o Kapitan Tiago, na aanyayahan niya anglahat sa isang piging. Dahil siya ay mabuting tao at kilala sa buong Maynila,mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtitipon sa Anloague Street.Maraming tao ang naghanda at dumalo sa kanyang party matapos kumalat angbalita.
 • Ang mga dayuhan, lalo na ang mga Indian, ay interesado sa mga Pilipino. Nang banggitin ang monopolyo ng tabako, pinuna ni Padre Damaso ang mga Indian. Inilipat ni Padre Sibyla ang usapan dahil nandidiri siya sa kanila.
 • Paris ng paniniwala ko sa Ebanghelyo sobrang mapagwalang-bahala ang mga Indio!
 • Baka naman ginagamit lamang natin iyon para mapagtakpan ang ganyan din nating ugali?
 • Ang grupo ng dalawang prayle, dalawang mamamayan, at isang sundalo ang pinakamalaki sa mga naroroon.
 • Nagtanong si Padre Sibyla tungkol sa kung bakit siya ay umalis bilang kura-paroko ng San Diego pagkatapos ang 20 na taon. Sabi ni Damaso, hindi raw dapat nangingialam ang hari ng Espanya sa pagbibigay-parusa sa mga erehe. Sinabi naman ni Tenyente na nararapat lamang ang parusa.
 • May relihiyon ba? Malaya ba ang mga pari? Napapahamak na ang bayan! Ibig kong sabihin kapag isang pari ang nagpahukay ng nakalibing na bangkay ng isang erehe, kahit hari ay walang karapatang makialam, lalo na ang magparusa.
 • Tinalakay ni Padre Damaso ang kanyang mga karanasan bilang pari sa maraming lugar at ang kanyang 20-taong pananatili sa San Diego, gayundin ang kanyang nalalaman tungkol sa napakaraming tao doon, bago ikwento ang salaysay ng kanyang kalungkutan nang matapos niya ang kanyang panunungkulan bilang pari doon.
 • Nang umalis ako, iilang matatanda at hermano tercero ang naghatid sa akin gayong 20 taon akong nanirahan doon.
 • Marami pang dumating na bisita. May isang pilay na Kastila na mukhang mabait. Nakakapit siya sa bisig ng isang Pilipina na nagpakulot ng buhok. Naka-make-up at suot-European. Sila ang mag-asawang Doktor de Espadanya at Doktora Donya Victorina. Nakiumpok sila sa grupo.
 • Di nagtagal at may dalawa pang dumating....
Over 30 Million Storyboards Created