part2 fil

part2 fil

Storyboard Text

  • Si Basilio ay lumayas sa kanyang tahanan dahil na stress siya sa mga nangyaring trauma na nangyari sa kanyang bayan at buhay. Tumakbo siya patungo sa isang bundok at dahil sa pagmamadali niya ay siya ay na sugatan. Matapos masugatan, siya ay nasagip ng isang pamilyang nakatira sa lugar na iyon. Tinuruan siya ng pangangahoy at pangangaso. Naging mahusay si Basiio sa mga gawaing ito sa isang maikling panahon.
  • Dalawang buwang na ang nakalipas at napagpasyahan ni Basilio na mabuting bisitahin ang kanyang ina dahil Noche Buena at ito ay oras kung saan dapat maging masaya ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa San Diego, napansin niyang malungkot ang mga tao at walang pagdiriwang.
  • Bakit parang malungkot?
  • Narinig niya na ang kanyang ina ay nasa bahay ng alperes at iyon ang dahilan kung bakit nagmamadali siya. Habang nagmamadali siya sa kanyang ina ay natamaan siya ng bato, ngunit sa kabila nito, nagmamadali pa rin siya upang makikita niya ang ina niya.
  • Nang tuluyang natagpuan ni Basilio ang kanyang ina, ang kanyang ina ay nabaliw at tumakbo ito patungo sa kagubatan. Hinabol ni Basilio ang kanyang ina, at matapos niyang habuin ito ay nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Ang ina niya din ay nawalan ng malay.
  • Nang magising si Basilio, nakita niya ang kanyang ina na namatay na sa harap niya. Isang kalapit na estranghero na nagngangalang Elias ay nakikita ang kaganapan at nagpasya siyang magbigay ng pera kay Basilio para sa pagsunog sa bangkay ng kanyang ina at para sa kanyang edukasyon at mga personal na pangangailangan. Hindi alam ni Basilio na iyon ang huling panahon na makita iya si Elias, dahil sa madaling panahon ay mamatay si Elias.
  • Matapos sa pangyayaring iyon, nagpasya si Basilio na gamitin ang ilan sa perang ibinigay sa kanya ni Elias upang magsimula ng bagong buhay.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family