Læring og undervisning
Updated: 3/29/2021
Læring og undervisning

Storyboard Description

Læring og undervisning er to store begreper som er sentrale i skolen. Denne tegneserien vil belyse ulike sider ved læring, og undervisning. Selv om den inneholder årstall for å tidsfeste noen av synene på læring og undervisning, vil vi også finne disse synene i skolen i dag. Dersom du er interessert i å se mer på utviklingen gjennom en periode, kan du ta turen til siden om historiske perspektiver for mer informasjon.

Storyboard Text

 • Hei! Mitt navn er Marie, og jeg vil nå ta deg med gjennom synet på læring og undervisning fra 1900-tallet til i dag.
 • Det blir en rask tur, så heng på!
 • Elevene pugger for å lære Klasserom preget av orden og disiplin Det drives tavleundervisning
 • Hvor er læreren?
 • Førstemann ut: Ola 1900-tallet
 • Mitt navn er Ola, og jeg er lærer i denne klassen. Jeg forteller elevene alt de skal kunne. De noterer ned det jeg skrive på tavla, og pugger. Dagen etter kommer de til skolen og blir hørt i leksa. Alle sier det jeg skrev på tavla (dagen før) utenat. De har lært, ergo er det jeg sier, det de lærer.
 • Hva?! Pugging og læring er vel lang i fra det samme?
 • JIPPIIII. JIPPIIII JIPPIIII
 • UNDERVISNING=LÆRING
 • Håper jeg får fisk!
 • Kari er lærer på 6.trinn på 1950-tallet. Elevene skal stimuleres til læring, og er i dag ute for å lære om naturen.
 • Mitt navn er Kari, og jeg er lærer for denne klassen.
 • Jeg tenker at jeg som lærer skal bidra til å stimulere læring hos elevene. Læring er en prosess, og er ulik hos hver enkelt elev. Etter dagen i dag vil elevene ha lært ulike ting.
 • Hmm, interessant! Men hvordan vet læreren om og hva de har lært?
 • Se der! Nå har Emil lært å fiske, og det har de andre i klassen også gjennom observasjon. Elevene lærer gjennom samspill, og motiveres av nysgjerrighet. Det er viktig at jeg som lærer underviser på en måte som legger til rette for aktivitet og samspill. Dette vil stimulere læringsprosessen.