Ang Kuwento ng mga Espanyol

Ang Kuwento ng mga Espanyol

Storyboard Text

  • Kuya Angelo, ano po iyang binabasa mo? Ayos! Gusto kong malaman kung paano tinatrato ng mga Espanyol noon!
  • Ito ay aklat ng kasayasayan. Ang binabasa ko ay tungkol sa pananakop ng mga Espanyol
  • Halika at i-kukuwento ko sa iyo! Nakikita mo ba ang lupang ito? Ang lahat ng ito ay sinakop ng mga Espanyol noon! Ang sistemang Encomienda ay ang bagong sistema ng pagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ipinagkaloob ni Haring Philip III kay Miguel Lopez De Legaspi at sa kanyang mga sundalo ang kanyang encomienda. Ang mga sundalong nakatanggap nito ang mga naging unang encomendero. Ang mga encomendero ay may mga tungkulin para sa encomienda. Sila dapat ay magtanggol sa encomienda at mga katutubong Pilipinong naninirahan dito, kailangan nilang tulungan ang mga misyonero na lumaganap ng Kristyianismo.
  • Ang polo y servicio naman ay ang sapilitang pagtatrabaho sa lalaki ng 16-60 na edad. Ang mga katutubong Pilipino ay nagtatrabaho sa loob ng 40 na araw kada taon. Polista ang tawag sa mga manggawang katutubong Pilipino. Pinapadala sila sa iba't ibang lugar sa bansa upang makatayo sila ng mga simbahan, paaralan, tulay, barko at mga opisyal sa Espanyol. Maaring hindi sumali ang isang katutubo kung nagbabayad siya ng falla. Ibig sabihin nito ay lumakta o ipagliban. Dahil sa polo y servicio ang mga katutubo ay nagugutom dahil sa pagod na sila sa trabaho, ang mga manggagawa ay pinaghiwalay sa kanilang pamilya, ang mga lalaki ay tumakas sa kabundukan kahit pinagtatrabaho at ipinadala
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family