Si Usman, Ang Alipin

Si Usman, Ang Alipin

Storyboard Text

  • SI USMAN, ANG ALIPIN
  • Nang mga nagdaang panahon, may isang alipin na nananahan sa malayong sultano. Siya ay matapang, malakas, mataas, kayumanggi, at matapat. Ang pangalan niya ay Usman.
  • Isang araw,si Usman ay pumunta sa palengkeng malapit sa palasyo ng sultang si Zacaria. Si Zacaria ay malupit, pangit ang itsura, at masama ang ugali. Dahil di nya matanggap ang kanyang anyo, gumawa siya ng kautusang ang lahat ng lalaking nakakahigit sa kanyang anyong pisikal ay dapat patayin.
  • Nakita si Usman ng tauhan ng sultan at agad na isinumbong sa sultan. Agad na inutos nito na sya'y ipakulong at patayin. Sinunod ito ng mga tauhan niya.
  • Nang makita ni Potre Maasita, ang anak ng sultan si Usman ay minahal na nya agad siya. Pumunta siya sa kanyang ama para pakawalan si Usman.
  • Parang awa mo na ama, pakawalan mo si Usman. Wala po siyang kasalanan. Huhuhu.
  • Walang sinumang makapipigil sa akin.
  • Sinubukan ni Potre Maasitang ikumbinsi and kanyang ama, ngunit dahil malupit ito, pinakulong na rin niya si Potre Maasita.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family