Ang Sabungan

Ang Sabungan

Storyboard Text

  • Karaniwang ipinangingilin ang araw ng Linggo sa Philipinas sa pamamagitan ng pagtungo sa sabungan kung hapon, tulad ng kinagawian naman sa Espanya na pagtungo sa arena ng toro.
  • Ang sabong, na may isang siglo nang sugal sa Pilipinas, ay isa sa mga bisyo sa bansa na higit na laganap noon kaysa paghitit ng opyo ng mga Instik.
  • Nagtutungo sa sabungan kahit ang mga dukha upang ipusta ang nalalabi nilang salapi sa paghahangad na kumita nang malaki nang hindi nagtatrabaho. Ang mayayaman naman ay nagtutungo upang sa pamamagitan ng nalabing salapi sa handaan at pamisa ay makapaglibang.
  • Alagang-alaga ng mga may-ari ng manok ang kanilang pansabong... higit pa sa pag-aalaga sa kanilang mga anak na siyang hahalili sa kanila sa sabunga.
  • Sa unang dibisyong ito ng sabungan ang mga natitinda ng histo, sigarilyo, at tabako, at iba't ibang kakanin.
  • Naririto rin ang maraming batang lalaki na isinama ng kani-kanilang mga ama at tiyuhin upang turuang humarap at makakilala sa mga lihim ng buhay.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family