Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Magandang umaga, Zian! (Interaksyonal)
 • Tara pumasok na tayo sa klase ni Bb. Cruz. (Regulatoryo)
 • Uy magandang umaga rin, Chloe! (Interaksyonal)
 • Magandang umaga klase! Para sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng pagsusulit tungkol sa mga napag-aralan natin kahapon. Maghanda kayo ng isang buong papel at isulat lamang ang malalaking titik ng tamang sagot. (Regulatoryo)
 • Hay, ang hirap naman ng pagsusulit ni Bb. Cruz, nag-aaral naman ako nang mabuti pero tila nawawala ang mga ito kapag dumarating na ang araw ng pagsusulit. (Personal)
 • Oo, may hagdan sa dulo ng pasilyong ito. Magtungo ka ron at umakyat sa ikalawang palapag. Kay G. Leal ang silid-aralan na malapit sa hagdan. (Instrumental)
 • Tama ka. Siya nga pala, inutusan ako ni Bb. Cruz na pumunta kay G. Leal. Alam mo ba kung saan ang kanyang silid-aralan?
 • Ayos na, Zian. Nagawa ko na ang iniuutos ni Bb. Cruz.
 • Oh siya, halina't magtungo sa aming tahanan. Gawin na natin ang takdang aralin na ibinigay ni Bb. Cruz (Regulatoryo)
 • Hindi ko naman maintindihan ito. Ano ba ang kasaysayan ng ating wikang pambansa? (Heuristiko)
 • Noong 1896, ang opisyal na wika ng Pilipinas ay Tagalog. Noon namang panahon ng pamumuno ni Manuel L. Quezon, ipinahayag niya na ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Sa kabilang banda, noong 1987, naging Filipino na ang wikang pambansa natin na ating ginagamit hanggang sa kasalukuyan. (Impormatibo)
 • Bakit pa ba nating kinakailangang pag-aralan ang tungkol sa wika? (Heuristiko)
 • Napakahalaga na mapag-aralan natin ito sapagkat ito ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinakikita rin nito ang ating pagmamahal sa bayan tulad nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa hayop at malansang isda." (Imahinatibo)
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family