Когато се появява от Африка до американски литературни елементи

Когато се появява от Африка до американски литературни елементи

Storyboard Description

Относно анализа Африка към Америка - поеми на Филис Уотли

Storyboard Text

  • IAMBIC PENTAMETER
  • ГЕРОИЧНА ДВОЙКА
  • КРАЯ РИМА
  • ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
  • "Милостта ми донесе от моята езическа земя"
  • - Помнете, християните, Негрос, черни като Каин, могат да бъдат рефлексирани и да се присъединят към ангелския влак.
  • "Земя" и "разбират" "също" & "знаеха" "око" и "умират"
  • В поемата, Уитли олицетворява "Милостта", като казва, че я е довела в Америка. Това също е метафора, тъй като милостта всъщност не може да я доведе до Америка, правейки изявлението фигуративно или м етафорично.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family