Идентификационни Фракционни Имена и име на Фракция на Думи

Updated: 5/27/2017
Идентификационни Фракционни Имена и име на Фракция на Думи

Storyboard Description

Въведение в дейностите на фракциите - Планове за математически уроци

Storyboard Text

 • ИМЕ НА ФРАКЦИЯТА
 • 3 5
 • ИМЕ НА ФРАКЦИЯ ДУМА
 • Три пети
 • ФРАКЦИЯ КРЪГ
 • 7 8
 • Седем-осми
 • 2 3
 • Две трети
 • 3 6
 • Три шести
 • 4 7
 • Четири седемчаса
 • 6 6
 • Шест шести