При изнасянето на американски теми от Африка

При изнасянето на американски теми от Африка

Storyboard Description

На битието, донесено от Африка до Америка анализ - поеми Phillis Wheatley

Storyboard Text

  • РЕЛИГИЯ
  • КУРСИВ
  • Всеки ред на стихотворението съдържа религиозни думи, за да изрази нежно тона, нагласите или вярванията на говорителя. Повторението ясно определя религията като централна тема на главните теми на стихотворението. Тя информира читателя как е спасена и какви са последствията.
  • Една повтаряща се структура в поемата е използването на Wheatley на главни букви, за да подчертае думите. Тя ги използва за "Паган", "Спасител", "Християни", "Негрос" и "Каин". Тези думи допринасят за силното контрастиращо изображение на стихотворението между светлината и тъмнината.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family