Антигона - Фрагърски Модел на Свободна Воля

Updated: 5/27/2017
Антигона - Фрагърски Модел на Свободна Воля

Storyboard Description

Антигона Play - Frayer Модел на Свободната Воля | Антигона Play Антигона Софокъл | Антигонистични Знаци

Storyboard Text

 • ДЕФИНИЦИИ
 • Всеки, който не се подчинява на моя указ като цар, ще бъде наказан.
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Ако не се покоря на чичо си, може да ми струва живота, но ако не го направя, душата на брат ми няма да има спокойствие.
 • Свободната воля е силата на действие без ограничението на необходимостта или съдбата; Способността да действате по собствена преценка и да правите избор.
 • ПРИМЕРИ
 • СВОБОДНА ВОЛЯ
 • • Самоопределение • Свобода на избор • Автономия • Свобода • Независимост
 • НЕПУШАЧИ ПРИМЕРИ
 • Сестра ми не трябва да превишава границите си. Трябва да направи това, както казва Креон, защото е крал; Той трябва да знае най-добре.
 • Основният пример за БЕЗПЛАТЕН ВИД в играта е решението на Антигона да погребе брат си срещу заповедите на краля.
 • • Власт • Задължение • Задължение • Вината • Невъзможност