Вербална Ирония в Бъчвата на Амонтиладо

Вербална Ирония в Бъчвата на Амонтиладо

Storyboard Description

Научете Вербалната Ирония в Касетата на Амонтиладо

Storyboard Text

  • ВЕРБАЛЕН ЖЕЛЕЗ
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  • Да, добре съм! Кашлица няма да ме убие!
  • Само малко по-нататък в катакомбите! Ще харесате виното! Сигурен ли си, че искаш да продължиш? Кашлицата ви е лоша.
  • Пример
  • ... Ти беше прав, приятелю, кашлица няма да те убие! Аз ще!
  • Когато човек казва или пише едно нещо и означава друго, или използва думи, за да означава обратното на буквалното значение.
  • Това е вербална ирония: тъй като Монтресор планираше да го убие, той знаеше, че кашлицата му няма.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family