Работен Лист за Експерименти с Бузи лук

Updated: 1/3/2020
Работен Лист за Експерименти с Бузи лук

Storyboard Description

Студентите могат да попълнят този работен лист със своите наблюдения, докато правят експеримента с лукови бузи.

Storyboard Text

 • име Дата
 • Експеримент с бузи лук
 • хипотеза
 • Упътване: Открийте и опишете разликите между растителна клетка и животинска клетка. Попълнете наблюдения, докато завършите експеримента. Обърнете се към инструкциите, предоставени от вашия учител, за да ви преведе през експеримента.
 • Описание на Cell при 100x
 • Животински клетки
 • Растителни клетки
 • Описание на Cell при 400x
 • заключение
 • Описание на Cell при 100x
 • Описание на Cell при 400x