Възобновяема Енергия Инфографика

Възобновяема Енергия Инфографика

Storyboard Description

Учениците ще проучат един вид възобновяема енергия и ще направят инфографика!

Storyboard Text

 • Ядрена енергия
 • Енергията, отделена чрез ядрен делене, се използва за загряване на вода в пара.
 • Ядрената енергия е четвъртият най-използван енергиен източник.
 • от световната електроенергия се генерира от ядрени реактори.
 • 11%
 • въглища
 • Газ
 • Топ 10 държави
 • * Слънчева, вятърна, геотермална, приливна, нефтена и друга
 • Професионалисти
 • Малко количество гориво = много енергия
 • Не се отделят парникови газове или замърсяване
 • Електростанциите като цяло са безопасни
 • Защо? Защо не?
 • Hydro
 • ядрен
 • Други *
 • Против
 • Съединени щати Франция Китай Русия Южна Кореа
 • Отпадъците остават радиоактивни
 • Скъпо за настройване
 • Бедствията могат да бъдат опасни
 • Канада Украйна Германия Швеция Великобритания
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family