Атомна Диаграма - Части от Атом

Атомна Диаграма - Части от Атом

Storyboard Description

Атомна Диаграма - Части от Атом

Storyboard Text

 • ПРОТОН
 • НЕУТРОН
 • ЕЛЕКТРОН
 • Протона се намира в нукела на атома. Той има относителен заряд +1 и относителна маса от 1 amu.
 • АТОМНО ЧИСЛО
 • Атомното число е 3.
 • Неутронът се намира в NUCLEUS на атома. Тя има относителна заряд от 0 и относителна маса от 1 amu.
 • МАСОВ НОМЕР
 • Масовият номер е 7. 3 + 4 = 7
 • Електронът се намира извън NUCLEUS на атома. Той има относителен заряд от -1 и относителна маса от ~ 0 amu.
 • ОПИТАЙ!
 • Атомният номер ни показва броя на PROTONS в атом. Тъй като атомите нямат заряд, това също ни показва броя на елктроните в един атом.
 • Масовият номер е сумата от PROTONS + NEUTRONS в атома. Тъй като протоните и неутроните имат маса от 1 amu, тяхната сума е същата като масата.
 • Какви са атомните числа и масовия брой на този атом?
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family