Области на Причините и Ефекта

Области на Причините и Ефекта

Storyboard Text

 • име Дата
 • Начин на Употреба:
 • III.) Причина или ефект # 2
 • II.) Причина или ефект # 1
 • I.) Въведение
 • IV.) Причина или ефект # 3
 • ЗАГЛАВИЕ:
 • A.) Доказателство за причината или ефекта
 • Б.)Доказателство за Причината или Ефекта
 • А.)Доказателство за Причината или Ефекта
 • Б.) Декларация на тезата
 • Б.)Доказателство за Причината или Ефекта
 • A.) Внимание Getter
 • А.)Доказателство за Причината или Ефекта
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Запишете изявлението на тезата с ключови точки
 • 1.) Обща обща информация, представена в кратки фрази 2.) Специфична основна информация, представена в кратки фрази, водещи до изявление на тезата
 • I.)
 • II.)
 • III).
 • А)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 2.)
 • V.)
 • IV)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • А)
 • 1.) 
 • 2.) 
 • 1.) 
 • 2.)
 • Remember, the outline should give a quick glimpse at what your paper is about. Give only the brief key details! Let your reader find your in-depth analysis of each point in your paper!
 • V.) Заключение
 • Б.)Доказателство за Причината или Ефекта
 • 
 • А) Резюме на ключовите точки и преизчисляване на тезата Б.) Заключителна Декларация / Клинър
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.)
 • 2.)
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family