Големият Гетсби - Символизъм

Updated: 5/26/2017
Големият Гетсби - Символизъм

Storyboard Description

Символи в Големия Гетсби

Storyboard Text

 • Изток Срещу Запад
 • ЗЕЛЕНАТА СВЕТЛИНА
 • С ИЗГЛЕД КЪМ ОЧИТЕ
 • Разделянето на Източното яйце от западното яйце отделя новоблагодарените от исторически заможните семейства. По някакъв начин, на изток и на запад разделя горната класа на две.
 • Зелената светлина символизира много неща, главно търсенето на Гетсби да получи Дейзи. Цветът на светлината може да бъде символ на завистта, която Гейтс има над Том, който има Дейзи.
 • Всички тези очи гледат героите в романа и в крайна сметка действат като съдия на техните дела.
 • ДОЛИНАТА НА ПЕПЕЛТА
 • Символизмът "Големият Гетсби"
 • ЗЛОВЕЩО ВРЕМЕ
 • Долината на пепелта е безплодна пустош, която разделя яйцата от Ню Йорк. Тя символизира моралното и социално разпадане на Америка, представено чрез работническата класа.
 • През романа се използват различни видове метеорологични условия, за да се предложат важни събития.