Дейност за Римуване на Думи

Дейност за Римуване на Думи

Storyboard Description

Римата е друга част от фонологичното осъзнаване. Студентите могат да идентифицират римувани думи, като плъзгат изкуството в клетките, в които принадлежат

Storyboard Text

 • DRAG TO RHYMING WORD
 • CAT
 • HOUSE
 • DISH
 • RUG
 • LOG
 • FOX
 • STAR
 • CAKE
 • MAD
 • RED
 • 
 • BOAT
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family