Момче на Дървената Кутия Vocab

Момче на Дървената Кутия Vocab

Storyboard Description

Създайте визуална дъска с речници за термини, свързани с Момчето на дървената кутия и Холокоста

Storyboard Text

  • КОНЦЕНТРАЦИОНЕН ЛАГЕР
  • ГЕСТАПО
  • КОНФИСИРАН
  • Конфискуваме всичко!
  • Място за политически затворници и членове на национални или малцинствени групи, които са затворени по причини, експлоатация или наказание, обикновено с изпълнителен указ или военна заповед.
  • Известно още като СС, Гестапо е тайната полиция на нацистка Германия и в окупирана от Германия Европа.
  • Взети или иззети от властта.
  • Речник на Холокоста
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family