Сравнение на Контраста

Сравнение на Контраста

Storyboard Text

 • име Дата
 • ЗАГЛАВИЕ:
 • III.) Втори аспект на сравнение, който е сходен или различен:
 • II.) Първи аспект на сравнителното, което е сходно или различно:
 • I.) Въведение
 • IV.) Трети аспект на сравнение, който е сходен или различен:
 • Начин на Употреба:
 • A.) Доказателства за аспект
 • Б.) Доказателства за аспекта
 • A.) Доказателства за аспект
 • Б.) Декларация на тезата
 • Б.) Доказателства за аспекта
 • A.) Основна информация по темата
 • A.) Доказателства за аспект
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Запишете изявлението на тезата с ключови точки
 • 1.) Обща обща информация, представена в кратки фрази 2.) Специфична основна информация, представена в кратки фрази, водещи до изявление на тезата
 • I.)
 • II.)
 • III).
 • А)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 2.)
 • V.)
 • IV)
 • Б)
 • А)
 • Б)
 • А)
 • Не забравяйте, че очертанията трябва да дадат бърз поглед на това, което ви харесва. Дайте само кратките ключови подробности! Нека вашият читател да намери своя задълбочен анализ на всяка точка от вашата статия!
 • 1.)
 • 2.)
 • 1.)
 • 2.)
 • V.) Заключение
 • Б.) Доказателства за аспекта
 • 
 • А) Резюме на ключовите точки и преизчисляване на тезата Б.) Заключителна Декларация / Клинър
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.) Анализ на доказателствата 2.) Анализ на Доказателствата
 • 1.)
 • 2.)
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family