Електронният Хотел

Електронният Хотел

Storyboard Description

Преподаване на атомна структура - решетки от научни работни листове

Storyboard Text

 • ПЪРВО НИВО НА ЕНЕРГИЯ
 • Е ОРБИТАЛНА
 • Р ОРБИТАЛ
 • Първото енергийно ниво е най-близо до ядрото. С толкова малко пространство има само място за два електрона. Общият капацитет на електроните за това ниво е 2 електрона.
 • D ОРБИТАЛ
 • Принципът Aufbau обяснява, че електроните запълват първо орбиталите с най-ниска енергия. Ако електроните заемат помещения на електронен хотел, те трябва да запълнят помещенията, за да увеличат енергията.
 • Е ОРБИТАЛЕН
 • ВТОРОТО ЕНЕРГИЙНО НИВО
 • Орбиталът може да опише максимум 2 електрона по същия начин, по който в тази стая могат да се настанят двама гости.
 • Във второто енергийно ниво има две подложки - други са орбиталните и приземните. Общият електронен капацитет на второто енергийно ниво е 8 електрона.
 • Правилото на Хунд обяснява, че когато електроните "заемат" орбитали с еднаква енергия, те не се сдвояват, докато не трябва. В хотелската аналогия гостите няма да споделят двуетажни легла, освен ако няма свободни легла.
 • ТРЕТОТО НИВО НА ЕНЕРГИЯ
 • Наборът от орбитал може да опише максимум 6 електрона по същия начин, по който в тази стая могат да се настанят шестма души.
 • С третото енергийно ниво идва третата подложка - орбитата. Д орбиталите добавят още 10 електрона, така че общият електронен капацитет на третото енергийно ниво е 18 електрона.
 • ЧЕТВЪРТОТО ЕНЕРГИЙНО НИВО
 • Форбитолите увеличават капацитета на електроните с 14 електрона. Общият електронен капацитет на четвъртото енергийно ниво е 32 електрона.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family