Речник на Клетките - клетки

Речник на Клетките - клетки

Storyboard Description

ключов речник за клетъчното деление - митоза и мейоза

Storyboard Text

 • ХРОМОЗОМ
 • ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВА КИСЕЛИНА
 • ° С
 • А
 • Г
 • T
 • ° С
 • А
 • Г
 • T
 • ДИПЛОИДНА КЛЕТКА
 • Хромозомите са конци, съставени от ДНК. Те се намират в ядрото на клетките.
 • Деоксирибонуклеиновата киселина е по-известна като ДНК. Това е двойна спирална молекула. ​​Тя прави хромозоми и съхранява генетична информация.
 • Диплоидна клетка има двоен брой хромозоми на хаплоидна клетка. При хората една диплоидна клетка съдържа 46 хромозоми. ДПлоидните клетки се намират в цялото тяло.
 • ХОМОЛОЖНА ДВОЙКА
 • Речник на Клетките
 • ХАПЛОИДНА КЛЕТКА
 • Клетките имат два комплекта хромозоми, един от майката и един от бащата. Хомоложна двойка са две хромозоми, които имат същите гени, но не и едни и същи алели.
 • Хаплоидна клетка има половината от броя на хромозомите на диплоидна клетка. При хората една хаплоидна клетка съдържа 23 хромозома. Примери за хаплоидни клетки са клетки от сперма и яйцеклетки,
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family