Dobrodružství Textů Tom Sawyer

Dobrodružství Textů Tom Sawyer

Storyboard Description

Dobrodružství Textů Tom Sawyer

Storyboard Text

  • TEXT K SOBĚ
  • TEXT DO TEXTU
  • TEXT DO SVĚTA
  • Cítil jsem, že Tom udělal v soudním řízení Muff Pottera, když jsem řekl jednomu ze starších dětí v mém okolí. Věděla jsem, že zvedl poštovní schránku Brownové, ale obával jsem se, že zjistí, jestli jsem jim to řekl. Stejně jsem to udělal a pan Brown ho uklidnil!
  • "Dobrodružství Tom Sawyer" je podobný filmu "Ferris Bueller's Day Off". Tom a Ferris oba školní školu ve prospěch dobrodružství. Jejich dobrodružní duchové je dostanou do problémů, ale také je zpochybňují a konečně jim přinášejí úspěch a společenské schválení.
  • Tom Sawyer má hodně společného se sociálními očekáváními. Náš svět dnes má stále mnoho pravidel pro to, co činí člověka "dobrým" nebo "špatným". Tom a Huck se zdají "špatnými", protože neposlušují své starší, vynechávají školu a hrají triky na lidi; Jejich srdce je však na správném místě. Mnoho dětí dnes je potrestáno nebo označováno jako "špatné" prostě proto, že mají spoustu energie, přestože mohou být velmi laskaví lidé.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family