Agile Näide

Updated: 1/5/2020
Agile Näide

Storyboard Text

  • Agiilsed liidriomadused
  • Salvestab eesmärgid ja teavitab kõiki töötajaid prioriteetidest.
  • Ehitab kaasava ja turvalise keskkonna.
  • Arendab suhteid sidusrühmadega
  • Agiilne juht
  • Inspireerib arukalt riskima.
  • Kui ettevõte vajab muutusi, peab juht arendama talente või neid ümber tegema.
  • Siit saate teada, miks ettevõte kogu seda tööd teeb.