Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • מנדי, אני כ"כ מפחדת! איפה נגור עכשיו? לאן נלך?
 • שמעתי את אבא ואמא מדברים, המצב באמת נשמע גרוע!בואי נקרא כמה פרקי תהילים...
 • רחל מה נעשה?? הצאר אלכסנדר לקח לנו את בית המרזח וגירש אותנו מביתינו, ! נותרנו חסרי כלחייב למצוא מקור פרנסה אחר...
 • 
 • היום יגיעו לקחת 15 ילדים יהודיים מהכפר לצבא!!!
 • אל תדאגי רינה, עם ישראל חי וקיים לנצח! אף אחד לא יכול עלינו! אנחנו נהיה חזקים ולא נשכח דת אבותינו!
 • הם יודעים שאנחנו ההמשך של העם ולכן הם רוצים להשכיח ממנו את דת אבותינו
 • ימח שמם הגויים הרשעים האלה רוצים לקחת את כל הילדים היהודים!
 • אנחנו לא ניתן להם!!! אל תצא מהמחבוא כל היום, אני יביא לך אוכל ושתיה , רק תתפלל חזק חזק
 • בפקודת הצאר! מהיום חל איסור ללבוש את הבגדים היהודיים המסורתיים וכן אסור לגדל זקן ופאות.העובר על החוק ייענש בחומרה.
 • אני דואגת, מה עם מנדי? הוא בצבא כבר חצי שנה ולא שמענו ממנו...שבוע שעבר גם יצאה גזרה שחייב ללכת לבתי ספר החדשים והרבי .אסר עלינו ללכת לשםהכל כ"כ מסובך וקשה...
 • אני לא יכול יותר! מתי ייגמר הסבל הזה! גירשו אותנו מהבית כבר פעמיים, אין מקומות עבודה, אנחנו חיים בצפיפות באזורים היהודיים. עכשיו גם גזרת הלבוש!:(
 • הרבה עברו יהודי רוסיה בתקופת שלטון הצארים, גזירה אחרי גזירה, כשבתחילה סבלו רק היהודים האדוקים, זה המשיך בפרעות שלא פסחו על אף יהודי גם על הרחוק ביותר.ה"סופות בנגב", פרעות קישינב, המאות השחורות ועוד... אלו הן מילים קצרות המגוללות בתוכן סבל רב שתקצר היריעה מהכיל...אבל אל לנו לשכוח "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם"!עם ישראל חי!!!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family