4th Filipino Performance Task

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
4th Filipino Performance Task
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • KABANATA 19: ANG SULIRANIN NG MGA GUROInihanda ni:Given Rell Baculpo
 • May nagtapon sa katawan ng tatay mo sa lawa, at sinabi sa amin ng taong gumawa nito.
 • Nag-uusap sina Crisostomo at ang guro sa tabing lawa
 • Walang dapat ikatuwa. Malaking pabor sa akin ang ginawa ng papa mo kahit na mailibing ko lang siya.
 • Maraming salamat po, ginoo
 • Sinabi mo bang tumulong ang aking ama sa pagpapaaral sa mga bata?
 • Ginoong Crisostomo, ang ganda talaga ni Don Rafael. Pagdating ko dito, walang nakakakilala sa akin at wala akong dalang papel o pera. Ngunit tumulong ang tatay mo sa paggawa ng paaralan dito para sa mga batang walang gaanong kayaman. Umaasa sila sa kanya para matuto.
 • Natawa ang guro sa sinabi ni Ibarra. Ibinaling ng guro ang usapan sa mga suliranin tungkol sa edukasyon ng mga bata
 • Gusto kong patuloy na gawin ang mga bagay na ginawa ng aking ama para tulungan ang mga tao sa halip na subukang parusahan ang mga taong nanakit sa kanya. Baka iyon ang magpapasaya sa kanya.
 • Minsan ang mga bata ay ayaw matuto dahil wala silang mga magulang na nagpapasaya sa kanila. Kung sila ay mahirap, maaari itong maging mas mahirap para sa kanila. Gayundin, kung minsan ang mga guro ay kailangang baguhin kung paano sila nagtuturo upang mas maunawaan ng mga bata sa halip na magsaulo lamang ng mga bagay.
 • Ginagawa ko ito, ngunit hindi ito madaling ayusin at may ilang mga problema dito.
 • Ano ang maaari nating gawin upang mapahusay ang mga bagay para sa kanila?
 • Bakit hindi mo naisip ang sagot sa tanong na iyon kanina?
 • Kapag may gusali ng paaralan, mas madaling matuto ang mga bata. Minsan kailangan nating magkaroon ng klase sa hindi masyadong magandang lugar, tulad ng basement o sa labas, at ang taong kinauukulan ay nagagalit at sinisigawan tayo. Ginagawa nitong mahirap para sa atin na kumilos at igalang sila.
 • Naging mas mahusay ako sa pagsasalita ng Espanyol.
 • Gusto kong patunayan na mabuti ako kay Padre Damaso, pero malakas talaga siya. Paano ako mananalo laban sa kanya?
 • Binigyang-pansin ni Crisostomo ang sinasabi ng guro.
 • Tinulungan ko silang matuto ng Espanyol, ngunit hindi inakala ni Padre Damaso na ito ay isang magandang ideya.
 • Nakaramdam ako ng sama ng loob nang sabihin ng isang estudyante na magiging Kristiyano lamang sila dahil akala nila ang pag-aaral ay nagpapasama sa mga tao.
 • Nagtuturo ako noon tungkol sa nakaraan at kung paano palaguin ang mga bagay-bagay, ngunit hiniling sa akin ng isang lider ng relihiyon na magturo lamang tungkol sa relihiyon. Ang problema ay mahirap para sa mga bata na maunawaan. Dahil dito, umuusad ang ibang mga lugar sa mundo at hindi na tayo gaanong natututo.
 • Mas naging masaya ako nang pumunta si Padre Damaso sa ibang lugar at makakagawa ako ng ilang pagbabago sa aking pagtuturo.
 • Kahit na maaaring hindi perpekto ang mga bagay, masaya ka ba na nakatulong ka sa isang estudyante na matuto ng isang bagay?
 • Saad ni Crisostomo dahil naintindihan niya ang sinabi ng guro.
 • Huwag sumuko! May pagkakataon kang pag-usapan ang iyong mga problema sa pulong ng tribunal. Ito ay isang magandang bagay!
Over 30 Million Storyboards Created