Crisostomo ibrra

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Crisostomo ibrra
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Ikinararangal kong ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan. Kadarating lamang niya buhat sa pitong taong pag-aaral sa Europa.
 • Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama.
 • hiyang-hiyang napayuko si Ibarra at tumalikod. Napaharap siya sa tenyenteng kanina pa nagmamasid. 
 • Aba! Ang kura sa aking bayan, at matalik na kaibigan ng aking ama.
 • Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko'y pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. 
 • Kayo ang anak ni G. Rafael Ibarra? Salamat at nakarating kayo nang walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal.
 • Ang pagpapakilala kay Crisostomo Ibarra sa simpleng salu-salo o handaan 
 • Mga ginoo, Ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili, tulad ng kaugalian sa Alemanya, dahil sa kawalan ng magpapakilala sa akin. Hindi ko nais dalhin dito ang kaugalian ng ibang lupain sapagkat tayo rito ay may likas na kabutihang-ugali, ngunit ako'y napilitan. Mga ginoo, ang pangalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra Y Magsalin.
 • Ang pag-uusap ni Ibarra at ni Padre damaso 
 • Isa-isa namang nagpakilala ang mga nasa umpukan. Namukaan ni Ibarra ang isang makata roon.
 • Ang isipan ko'y ayaw kumilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag-usig.
 • Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. ano ang sanhi ng hindi ninyo pagsulat?
 • Pag-uusap ni Tenyente at Ibarra patungkol sa kayang ama 
 • Ginoo, ako'y si Kapitan Tiago at matalik na kakilala ng iyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? 
 • Salamat po, ngunit uuwi po ako bukas sa San Diego. 
 • Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. 
 • Ang pagpapakilala ni Ibarra sa umpukan ng mga binata 
 • Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibarra upang makipagkilala.
 • Ang pakikipag-sap ni Ibarra at ng kakilalang Makata
 • Ang pagimbita ni Kapitan Tinong o Tiago kay Ibarra 
Over 30 Million Storyboards Created