דוגמנות אלמנטים, תרכובות ותערובות

דוגמנות אלמנטים, תרכובות ותערובות

Storyboard Description

דוגמנות אלמנטים, תרכובות ותערובות

Storyboard Text

 • Element
 • 
 •   
 •  
 •   
 •  
 • 
 • Example 1
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Example 2
 • Example 3
 • Oxygen (O2) Molecules in the Gas Phase
 • 
 • Solid Gold (Au)
 • 
 • 
 • Liquid Bromine (Br)
 • Compound
 • Liquid Water (H2O)
 • Carbon Dioxide Gas (CO2)
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Methane gas (CH4)
 • Mixture
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Table Salt (NaCl) dissolved in water (H2O)
 • Brass
 • Carbon Dioxide (CO2) and Oxygen (O2)
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family