מיניות טרמינולוגיה

מיניות טרמינולוגיה

Storyboard Description

מיניות טרמינולוגיה

Storyboard Text

 • HETEROSEXUAL
 • הומוסקסואלית
 • BISEXUAL
 • Deen
 • SKOLIOSEXUAL
 • Deen
 • PANSEXUAL
 • Deen
 • (משמעות ההטרו שונה) למי לחוות משיכה לאחרת שמינן שונה משלהם
 • (המשמעות של הומו אותו דבר) אלה שחווים משיכה לאחרים שמינם מתיישרים עם שלהם
 • (כלומר משמעות שתיים) אלה שחווים משיכה לאחרים המזהים זכר או נקבה
 • סקוליו-סקסואלי מתייחס לאנשים שחווים משיכה לאחרים המזהים טרנססקסואלים, טרנסג'נדרים או לא בינאריים .
 • (פאן שמשמעותו הכל) אלה שחווים משיכה לאחרים שמזדהים עם מין או זהות כלשהם
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family