דיון בבנייה מתקנת

דיון בבנייה מתקנת

Storyboard Text

 • הצעה או החלטה
 • "יוחלט ש ...
 • תנאי הצעה או החלטה
 • הגדירו את תנאי ההחלטה או ההצעה (אישור ראשון). על שני הצדדים להשתמש ולהבין מונחים אלה באותה צורה.
 • פרק זמן 4:
 • תקופה מס '3:
 • מונח מס '2:
 • תקופה מס '1:
 • ארגמנטים ראשוניים לשינוי
 • ציין את הטיעונים לשינויים שהוצעו. השתמש בראיות, הנמקות ואסטרטגיות רטוריות כדי להעלות את הנקודות שלך.
 • ארגומנט מספר 1:
 • ארגומנט מס '2:
 • ארגומנט מספר 4:
 • ארגון מספר 3:
 • התוכנית
 • הציגו את שלבי התוכנית לאחר קביעת הצורך בשינוי. התחל כל נקודה עם "אנו: ..."
 • שלב 3 :
 • שלב 1:
 • שלב 2:
 • שלב 4:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family