Acme Corp. - מחפש צו

Acme Corp. - מחפש צו

Storyboard Description

סיפור משתמש על חיפוש סדר לפי מספר

Storyboard Text

  • האם אוכל לקבל את מספר ההזמנה שלך?
  • בטוח. זה 85E-J3D2-6K3.
  • תודה. אני מעלה את זה ברגע זה.
  • 85E-J3D2-6K3
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family