Infographic בריונות ברשת

Infographic בריונות ברשת

Storyboard Description

הורה לתלמידים לחקור סטטיסטיקות ומידע על בריונות וליצור אינפוגרפיות שיעזרו להפסיק את הבריונות בבית הספר שלהם. סטטיסטיקות מ https://www.stompoutbullying.org/get-help/about-bullying-and-cyber bullying/issue-bullying

Storyboard Text

 • בריונות ברשת
 • מעמיד פנים שהוא מישהו אחר שיפגע בהם
 • שיתוף המידע האישי של מישהו
 • הפצת שמועות
 • 43% מהתלמידים מדווחים על בריונות ברשת
 • שיתוף תמונות לא מחמיאות ללא אישור
 • שליחת הודעות ממוצעות או מאיימות
 • הטרדה ממוקדת
 • בריונות ברשת יכולה להתרחש 24/7
 • קם למען בני גילך
 • הכירו את הסימנים התריע על מבוגר תגיד לבריונים להפסיק הפיצו מסרים חיוביים אל תשתף מידע ללא אישור
 • באינטרנט ובטקסט
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family