Atom Dijagram - Dijelovi Atoma

Atom Dijagram - Dijelovi Atoma

Storyboard Description

Atom Dijagram - Dijelovi Atoma

Storyboard Text

 • PROTON
 • NEUTRON
 • ELEKTRON
 • Proton se nalazi u NUCLEUS atoma. Ona ima relativni naboj od +1 i relativna masa od 1 amu.
 • ATOMSKI BROJ
 • Atomska brojka je 3.
 • Neutron se nalazi u NUCLEUS atoma. Ona ima relativni naboj od 0 i relativnu masu od 1 amu.
 • MASOVNI BROJ
 • Broj mase je 7,3 + 4 = 7
 • Elektron se nalazi izvan NUCLEUS atoma. Ona ima relativnu naboj od -1 i relativnu masu od ~ 0 amu.
 • PROBAJ!
 • Atomska brojka govori o broju PROTONS u atomu. Budući da atomi nemaju naplatu, također nam govori broj ELEKTRONA u atomu.
 • Broj mase je zbroj PROTONS + NEUTRONA u atomu. Budući da svaki protona i neutrona ima masu od 1 amu, njihova je suma jednaka onoj masi.
 • Koji su atomi i masovni broj tog atoma?
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family