Atomska Povijest

Atomska Povijest

Storyboard Description

Atomska Povijest

Storyboard Text

 • DEMOKRIT
 • POVIJEST ATOMA
 • Demokrit je koristio riječ atomos, grčki za neraskidivu, da opiše najmanji dio materije. Njegova je rana atomska teorija, iako nije imao dokaza.
 • THOMSON
 • DALTON
 • Eksperiment katodne struje pomogao je Thomsonu da se atom može podijeliti na manje dijelove, uključujući i negativno nabijeni dio nazvan elektron.
 • Pet izjava o atomskoj teoriji, s dokazima
 • On je teorizirao da je pozitivni dio atoma bio poput pudinga s elektronima ugrađenim u njega.
 • Svi su elementi izrađeni od atoma koji se međusobno razlikuju. Atomi istog elementa su identični. Atomi se kombiniraju u brojnim omjerima.
 • RUTHERFORD
 • Zahvaljujući eksperimentu zlatne folije, Rutherford je otkrio malu, gustu središnjicu atoma i nazvao ga jezgrom.
 • BOHR
 • Proučavanjem spektralnih vodova vodika, Bohr je teorizirao da se elektroni kreću pri fiksnim energijama, na stazama koje je nazvao orbiti. Njegov je model H savršeno opisivao.
 • MODEL ELEKTRONSKOG OBLAKA
 • Suvremena ideja atoma sugerira vjerojatnost "lociranja" elektrona u matematički određenim oblicima nazvanim orbitali.

Image Attributions

Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family