Debatna Negativna Gradnja

Debatna Negativna Gradnja

Storyboard Text

 • OPREDELJENE ODREDI
 • Ako negativna strana ne prihvaća definicije Affirmative-a, navedite razloge zašto i navedite nove definicije za te pojmove.
 • DEFINICIJA br. 1:
 • DEFINICIJA br. 3:
 • DEFINICIJA br. 2:
 • DEFINICIJA br. 4:
 • CLASH ARGUMENTI ZA PROMJENU
 • Iznesite kontraargumente svakoj točki Affirmative mijenja. Koristite svoju shemu protokola i dokaza.
 • TAČKA-ARGUMENT br. 4:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 2:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 3:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 1:
 • KLASNI PLAN
 • Koristite svoje dokazne kartice kako biste iznijeli svoje kontraargumente u koracima predloženim u planu pozitivnog mišljenja.
 • TAČKA-ARGUMENT br. 1:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 4:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 3:
 • TAČKA-ARGUMENT br. 2:
 • GRAĐEVINSKI SLUČAJ ZA NEGATIVNO
 • Ovo nije obavezno. Izradite vlastiti plan za promjene.
 • KORAK # 3 :
 • KORAK 2:
 • KORAK # 4:
 • KORAK 1:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family