Dijagrami Snage

Dijagrami Snage

Storyboard Description

Snaga dijagrami - Što je Force primjera

Storyboard Text

 • Raketa se ubrzava prema gore
 • SHEMA SILE
 • potisak
 • Brod koji pluta u vodi
 • Sile su neuravnotežene jer se raketa ubrzava prema gore. Potisak mora biti veći od težine i povlačenja. Rezultantne sile imaju smjer prema gore.
 • težina
 • Kočnica
 • Brod je stacionaran, pa su snage uravnotežene. Nadmorska visina i težina broda moraju biti jednake veličine, ali suprotno u smjeru.
 • težina
 • Aksijalni pomak
 • Na dnu bungee skoka gdje je osoba stationary
 • težina
 • Sila iz bungee kabela
 • Osoba koja se spušta niz zid zgrade s užetom
 • Osoba u ovom trenutku je stacionarna, tako da snage moraju biti uravnotežene. To znači da težina osobe i sila iz užeta moraju biti jednake veličine, ali suprotno u smjeru.
 • Povucite Konopac
 • Trenje
 • Sile su uravnotežene, jer se osoba ne kreće. Okomita komponenta vuče užeta i trenja su jednake i suprotne težini osobe. Vodoravna komponenta vuče konopa je jednaka i suprotna od guranja od zida.
 • težina
 • Gurnite s Zida
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family