Kralj Arthur - Karta Karata

Kralj Arthur - Karta Karata

Storyboard Description

Kralj Arthura lik Sir Lancelot, Merlin

Storyboard Text

 • Arthur
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Definiranje Trenutka:
 • Karakteristične Osobine:
 • On je jedina osoba, mlada ili stara, kako bi mogla izvući mač iz kamena, dokazujući da je mislio da je kralj.
 • • Samouprave
 • • Hrabar • Bez straha • Voditelj • Sajam
 • Žurica
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Definiranje Trenutka:
 • Karakteristične Osobine:
 • Morgana Le Fay
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Definiranje Trenutka:
 • Karakteristične Osobine:
 • Guinevere
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Karakteristične Osobine:
 • Lancelot
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Karakteristične Osobine:
 • Mordred
 • Odnos Prema Arthuru:
 • Karakteristične Osobine:
 • Definiranje Trenutka:
 • Definiranje Trenutka:
 • Definiranje Trenutka:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family