Thomas Hobbes: Engleski Politički Filozof

Thomas Hobbes: Engleski Politički Filozof

Storyboard Text

  • Thomas Hobbes (1588-1679) Thomas Hobbes bio je engleski politički filozof i postao poznat po svojoj utjecajnoj knjizi,Levijatan , Hobbes je vjerovao da su ljudi rođeni okrutni, pohlepni i sebični štopotrebanjaka centralizirana vlada kako bi spriječila kaos. Hobbesova politička gledišta uvelike su utjecala na osnivanje federalističkog pokreta i Ujedinjenih Ustava.
  • Hobbes je nazvao svoju političku knjigu "The Leviathan" nakon mitološkog čudovišta. Vjerovao je da bi vlada trebala utjeloviti ovo čudovište apsolutnom snagom i snagom nad svim aspektima društva.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family