Ang Alamat ng Pinya

Ang Alamat ng Pinya
More Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!
Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Description

Storyboard

Storyboard Text

  • Marunong na ako ng gawaing bahay Inay. Kaya ko na iyan. Huwag ka mag-alala.
  • Si Aling Rosa ay isang balo. May sampung taong gulang siyang anak na si Pina. Kaisa isa nya itong anak kaya't gusto nya itong matuto ng gawaing bahay.
  • Tinuturuan si Pina ng kaniyang ina ngunit sinasabi niya na marunong sa siya kaya't pinapabayaan na lang siya ng ina.
  • Ikaw ay napakabulag. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para mahanap mo ang sandok at hindi na magtanong pa!!
  • Isang araw, sumama ang pakiramdam ni Aling Rosa. Napilitan naman gumawa ng gawaing bahay si Pina. Tumagal ang sama ng pakirandam ni Aling Rosa.
  • Pina! Ang pinakamamahal kong anak!
  • Inutusan ni Aling Rosa ang anak na magluto dahil siya'y may sakit. . Hindi kaagad nakapagluto si Pina dahil hindi nya mahanap ang sandok. Itinanong nya pa ang ina kung saan ito nakalagay. Nagallit ang ina sa anak.
  • Siya ay napagalitan ng ina dahil sa hindi pagsunod sa kanyang utos. Umalis si Pina para hanapin ang sandok ngunit kinagabihan ay nabahala si Aling Rosa dahil hindi pa umuuwi ang anak.
  • Isang umaga, may nakitang kakaibang halaman sa hardin si Aling Rosa.Nuon nya lang nalaman na gumana ang kanyang hiling. Nagsisis siya at inalagaan niya ang halaman sa hardin. Pinangalanan nya itong Pinya.
Over 30 Million Storyboards Created
Storyboard That Family