Ang Pananakop ng Espanyol Sa Pilipinas Part 1

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Pananakop ng Espanyol Sa Pilipinas Part 1
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Description

Sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa ating bansa, layunin ng mga Espanyol na sakupin at pamunuan ang Pilipinas. Ginamit ng mga Espanyol ang krus para sa Ebanghelisasyon. Ikalawa ay ang Kolonisasyon; ito ay isinasagisag ng espada. Nasakop nila ang mga Pilipinas sa pamamagitan ng krus. Ang mga paring misyonero ang nangasiwa sa organisasyong politikal, sila rin an nagpatupad ng doctrina. At sila rin ang nangasiwa sa pagbibinyag ng mga katutubong pagano. Nagpatupad sila ng "sistemang encomienda" na kung saan napakaloob ang pagbabayad ng buwis ng mga lalake mula 19 hanggang 60 taong gulang. Dahil dito maraming pamilyang Pilipino ang nagutom at naghirap. Kabilang na rin sa kanilang mga ipinatupad ay ang bandala, monopolyo ng tabako, at ang kalakalang galleon.Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga Pilipino.

Storyboard Text

  • Ang Krus at Espada sa Pananakop ng Espanyol
  • Ang Mga Paring Misyonero
  • Ekonomiya sa Panahon ng Espanyol
  • Sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa ating bansa, layunin ng mga Espanyol na sakupin at pamunuan ang Pilipinas. Ginamit ng mga Espanyol ang krus para sa Ebanghelisasyon. Ikalawa ay ang Kolonisasyon; ito ay isinasagisag ng espada.
  • Nasakop nila ang mga Pilipinas sa pamamagitan ng krus. Ang mga paring misyonero ang nangasiwa sa organisasyong politikal, sila rin an nagpatupad ng doctrina. At sila rin ang nangasiwa sa pagbibinyag ng mga katutubong pagano.
  • Ipinatupad nila ang "sistemang encomienda" o pagbabayad ng buwis ng mga lalake mula 19 hanggang 60 taong gulang. Maraming pamilyang Pilipino ang nagutom at naghirap. Ipinatupad rin nila ang bandala, monopolyo ng tabako, at ang kalakalang galleon.
Over 30 Million Storyboards Created