Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Tara, pumunta tayo sa Utgaro!
 • Sige, ihahanda ko lang ang mga kambing.
 • Bakit bali ang paa ng kambing ko?
 • Ang mga anak mo ang kapalit!
 • Huwag kayong magpakita ng pagmamataas kay Utgaro-Loki.
 • Napagpasiyahan nina Thor at Loki na maglakbay patungo sa Utgaro, lupain ng mgahigante, ang kalaban ng mga diyos. Kinaumagahan,sila ay naglakbay sakay ng karuwahe na hinihila ngdalawang kambing.
 • Ikaw ay malakas kaysa tingin ko lamang. Anong kakayahan namahusay kayo ng iyong mga kasama? Hindi namin hinahayaan na manatili rito angtaong walang ipagmamalaki.
 • Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahingasila sa bahay ng isang magsasaka.Nagalit si Thor sa kanila at nang makita niya kung gaano natakot sa kaniya ang mag-anak, naging alipin niya sina Thjalfi at Roskva.
 • At ngayon tayo ay maghihiwalay mas makabubuti para saating dalawa na tayo’y di na muling magkita. Ipagpapatuloy ko ang pagtatanggol saaking kuta gamit ang aking mahika o anumang paraan upang hindi manaig ang iyongkapangyarihan sa akin.
 • Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi sa lupainng mga higante. Naglakbay sila buong araw at nang abutan ng dilim humanap silang matutuluyan. Nakilala nila ang higanteng siSkrymir.
 • Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Thor hanggang makita nila angmatibay na tanggulan.Sumunod na araway kaharap na nila ang hari na si Utgaro-Loki. Nakilala niya si Thor ang mahusayna mandirigma. Nagkaroon sila ng mga paligsahan at laging talo sila Thor.
 • Kinaumagahan, si Thor at ang kaniyang mga kasamahan ay nagbihis athumanda na sa paglalakbay.Sa kanilang paghihiwalay tinanong ni Utgaro-Loki si Thor kung ano angnaiisip nito sa kinalabasan ng kanilang paglalakbay . Inamin niya na malakas si Thor at gumamit siya ng mahika.
 • Nang marinig ito ni Thor kinuha niya ang kaniyang maso upang ipukol ngunitwala na si Utgaro-Loki. Sa kaniyang paglingon wala na rin ang kuta kundi isangmalawak lamang na kapatagan. Muli siyang lumisan at ipinagpatuloy ang kaniyangpaglalakbay hanggang sa makabalik sa Thruovangar, ang mundo ng mga diyos.
Over 30 Million Storyboards Created