Caged Bird: Literary Elements

Caged Bird: Literary Elements

Storyboard Description

Metafoor, personificatie, alliteratie

Storyboard Text

  • METAFOOR
  • VERPERSOONLIJKING
  • HERHALING
  • Een metafoor is wanneer iets symbolisch is voor iets anders. Het hele gedicht is een metafoor: de vrije vogel staat voor blanke mensen en de gekooide vogel staat voor onderdrukte Afro-Amerikanen.
  • Personificatie is wanneer menselijke kwaliteiten en acties aan niet-mensen worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is de lijn, "en de passaatwinden zacht door de zuchtende bomen." Het is alsof de bomen zuchten van verdriet.
  • Herhaling is wanneer de dichter hetzelfde woord of dezelfde groep woorden vaak gebruikt. Een voorbeeld hiervan is: "En zijn deuntje wordt gehoord op een verre heuvel , want de gekooide vogel zingt van vrijheid."
  • "Caged Bird" literaire elementen
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family